Koneos blogg

Så påverkar generationsskiftet er IT-miljö

Mia Åslander

Generation Y T-miljö

De gamla lämnar, de nya är på väg in - eller sitter redan och jobbar för fullt. Om 15 år utgör generationen född efter 1980 mer än 75 procent av vår arbetsstyrka. Ett omvälvande skifte som förändrar arbetslivet i grunden och även vad en IT-miljö måste klara av. Den nya generationen är nämligen IT-kräsen.

Oavsett om du väljer att kalla dem Generation Y eller Millennials. De individer som är födda under början/mitten av 1980-talet minns inte livet före internet. Telus International skriver att de lever och andas genom sina smarta telefoner, delar sina liv på Instagram och kontaktar vänner och familj via Facebook och Twitter. 80 procent av dem sover med sin mobiltelefon bredvid sängen. Denna generation är mästare på att uttrycka sig personligt - 75 procent har skapat en profil i ett socialt nätverk, och 20 procent har publicerat en video på sig själva på nätet. Att bygga ett personligt varumärke och framställa sig själv i en positiv dager är viktigt för denna grupp. 

Generation Y på arbetsplatsen

Dagens ungdomar vet ingenting om att slita. På farfars tid klev man upp fem timmar innan jobbet började för att cykla den långa vägen och ha tid till godo ut i fall att cykeln fick punktering på vägen. Idag kliver man upp fem minuter innan jobbet börjar för att totalt tappa motivationen för hela dagen om inte frukostbilden på Instagram får tillräckligt många likes.

Observera att ovan citat (källa: foregatande.se) är parodi. Men faktum är: När det gäller arbetsplatsen, är Generation Y full av motsägelser. De vill göra karriär, men vill också kunna välja bort hårt arbete. De är intresserade av ledande positioner och förväntar sig att avancera snabbt i karriären, men byter hellre jobb eller arbetsgivare istället för att jobba för avancemanget genom att jobba övertid eller lägga ner extra tid på ett tidskrävande projekt. Hög arbetsbelastning mäts i deras värld i annat än ren tid, än exempelvis en 8-timmars arbetsdag. Detta motiverar dem att söka ett yrke som erbjuder balans mellan arbete och privatliv.

Typiska karaktärsdrag för Generation Y på arbetsplatsen

 • De är bra på multitasking. Ingen annan tidigare arbetsför generation har blivit så van vid att snabbt hoppa mellan fokuserat arbete med ett komplicerat, tungt dokument och snabbt kunna svara på frågor i en chatt eller annan företagsintern, social plattform.       
 • De vill helst arbeta i team och fatta gemensamma beslut. Detta må stå i bjärt kontrast till den tidigare konstaterade ego-fixeringen som många unga människor hänger sig åt i sociala medier. Men vid närmare eftertanke så handlar det om att söka bekräftelse. En bekräftelse som i jobbsammanhang helst åstadkoms inom ramen av grupparbete och konsens.
 • De känner sig frustrerade över otydlighet och långsamma processer. Något som även äldre generationer säkert känner igen, men skillnaden är att Generation Y är snabb med att uttrycka sin frustration över detta. Detta kan leda till att missnöjet sprider sig och till slut uppstår det en jobbig situation för arbetsgivaren.
 • Frekvent och omedelbar feedback uppskattas. Återigen en punkt som har med bekräftelsebehovet att göra. Kalle, född 1987, vill veta att han gör rätt. Han söker ofta samtal med sin chef eller teamansvarig.
 • De gillar transparens och öppenhet. Generation Y har lärt sig att se igenom reklambudskap och andra sätt att försöka lura dem på något. Det är inte en slump att organisationer som Anonymus och Wikileaks har startats eller drivits av unga människor som vill riva barriärer mellan säkerhetsklassat material och allmänhetens tillgång till det.
 • Gränsen mellan jobb och privatliv är inte helt glasklar för Generation Y. Eftersom era nya, unga kollegor är impulsstyrda kan det mycket väl hända att de börjar engagera sig i jobbet och arbetsspecifika projekt en söndagseftermiddag. Samtidigt som de kan sitta och surfa på Facebook fem minuter innan ett viktigt avstämningsmöte. 

Så möter IT-miljön Generation Y

Det finns redan idag en uppsjö med funktioner i moderna IT-plattformar som är anpassade för Millennials: videomöten med möjligheten att dela dokument, chatt, lagring och möjlighet att skapa och jobba med gemensamma projektytor för mindre grupper/enheter.

Men kanske är det nedan två funktioner och/eller möjligheter som på bästa sätt möter Generation Y:s krav på IT-miljön:

 • Distansarbete
  Som vi tidigare har konstaterat är balansen mellan jobb och privatliv viktigt för den unga generationen. En balans som blir något diffus att uppnå om de fortsätter att sudda ut gränsen mellan jobb och privatliv i den takt som redan görs idag. Därför är möjligheten till distansarbete det bästa som arbetsgivaren kan göra för att Generation Y ska kunna blomma ut på riktigt. Något som även äldre generationer kommer att tacka chefen för, speciellt de som kämpar med det så kallade ”livspusslet” och som har småbarn hemma.
 • BYOD (”Bring Your Own Device”)
  Generation Y lever och andas genom sina mobiltelefoner. Att pådyvla dem en arbetsmiljö där deras mobiler inte är önskvärda länge vore kontraproduktivt för motivationen. Erbjud istället möjligheten att nå alla dokument från valfri dator, surfplatta eller smartphone, och kunna editera dem i dessa.

Sammanfattning

Duktiga multitaskare som snabbt kan växla mellan fokuserat arbete och chattar, som helst arbetar i team och fattar gemensamma beslut samtidigt som de känner sig frustrerade över otydlighet och långsamma processer och vill ha frekvent och omedelbar feedback. Generation Y är intressant ur flera synvinklar när det gäller att få dem in på arbetsplatsen och jobba tillsammans med äldre kollegor. Men eftersom gränsen mellan jobb och privatliv inte är helt glasklar för dessa impulsstyrda nya kollegor kan det mycket väl hända att de börjar engagera sig i jobbet och arbetsspecifika projekt när du minst anar det.

Med en modern, flexibel arbetsmiljö som stöttar ovan punkter kan du dock se till att 26-åriga Emelie och 24-åriga Ville blir riktiga stjärnor på sin arbetsplats, något som samtidigt säkrar återväxten i ert företag. Så visst är IT svaret på utmaningen med generationsskiftet, det visar även vår rapport. Ladda ner den här nedan.

Ladda ner din rapport här!

Topics: Personal

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen