Koneos blogg

AI - tekniken som små och medelstora företag bör utvärdera redan idag

Micael Corneliusson

Artificiell intelligens

Med teknikens framfart och den rasande snabba utvecklingen är det inte lätt att hänga med. Vi startar därför idag en artikelserie där vi presenterar olika teknologier som kommer att förändra förutsättningarna för små och medelstora företag, både vad gäller konkurrensen och kampen om kunderna. Först ut: artifciell intelligens (AI).  

[Ladda ner VD:ns guide som visar dig hur IT kan hjälpa i tillväxtfasen]

När vi hör termen artificiell intelligens tänker vi oftast på filmer som I-robot där robotar lever och arbetar tillsammans med människor. Dock är det långt kvar tills AI kan skriva böcker och ersätta människor i deras arbeten. Det skriver Hubspot i ett inlägg som ligger till grund för denna artikel

Men faktum är att det redan idag finns AI, mitt i vårt samhälle:

  • Alexa och Siri (assistenter i telefonen)
  • Chattbotar
  • Facebook-foton som taggas på Facebook
  • "Discover weekly" på Spotify

I skrivande stund kan AI läsa text, förstå språk, tolka omvärlden visuellt och processera stora mängder av data. I framtiden kommer AI att vara med som en del i alla industrier. 

De funktionerna som vi har benämnt ovan kallas för ANI (artificial narrow intelligence) vilket innebär att den artificiella intelligensen är framtagen för att lösa endast ett problem, inte flera. Dock finns det också AGI (artificial general intelligence). Och det är AGI som vi oftast förknippar med AI - den människoliknande roboten som kan städa, laga mat och föra konversationer. Enligt experter kommer det dock dröja minst 40 år innan vi kan förvänta oss att AGI fungerar till fullo. 

Därför är det viktigt med artificiell intelligens för små och medelstora företag

Generellt sagt är AI viktigt för alla företag eftersom det bidrar med en sak - bekvämlighet och avlastning.

Exempelvis är Teslas bilar självlärande. De kan läsa av sin omgivning och förutspå och även förhindra att olyckor inträffar. Samtidigt förstår Netflix vilka filmer du brukar titta på, det lär känna dig bidrar sedan med förslag. 

AI kommer kunna förenkla och förbättra många av våra analoga processer som vi har idag. Eftersom AI kommer vara en stor del av vår framtid är det viktigt att alla företag utvärderar vad AI kan göra för dem. 

Så kan små och medelstora bolag använda sig av AI 

För att komma igång rekommenderar vi att ni implementerar någon eller flera av de olika programvaror och funktioner som finns på marknaden. Mer än så behövs inte, och det är knappast lönsamt att anställa en egen AI-utvecklare.

Ett första steg skulle kunna vara en chattbot. Denna bot kan hjälpa ditt företag att ta hand om inkommande frågor från kunder och prospects, och driva dessa framåt i deras köpresa. Och detta utan att du behöver lyfta ett finger! 

I en undersökning som Facebook ligger bakom, säger 67 procent av respondenterna att de kommer att skicka fler meddelanden till företag som har en chattfunktion. 53 procent säger även att de kommer att vara mer benägna att köpa av ett företag som har en chattfunktion. 

Med siffrorna från undersökningen i åtanke är det en bra början för företag att börja fundera på att implementera en AI chattbot i deras verksamhet. 

Sammanfattning

Artificiell intelligens kommer att spela en stor roll på marknaden i framtiden. För att inte halka efter är det viktigt att små och medelstora företag redan idag tar del av utbudet. En chattbot skulle kunna vara en bra start.

Vill du ha mer tips på hur teknologi kan hjälpa ditt företag? Ladda ner VD:ns guide till hur IT kan hjälpa till i tillväxtfasen! 

Ladda ner vår guide!

Topics: Digitalisering, Framtidens teknik för små och medelstora företag

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen