Ladda ner guide

VD:ns guide till uppstartsfasen

… och hur IT kan stötta

 

Varje företag är unikt och har sina alldeles egna utmaningar. Men ändå finns det mönster som går att skönja, framför allt när man tar hänsyn till vilken fas i livscykeln ett företag befinner sig i. 

Nu är frågan hur man som VD ska bemöta dessa utmaningar, och om möjligtvis IT-miljön kan hjälpa till att övervinna dessa. I denna guide utmejslar vi, i samarbete med den erfarna VD:ar och managementkonsulter, uppstartsfasens huvudutmaning och beskriver hur IT kan bli VD:ns stöd.

Fyll i formuläret här på sidan och ladda ner ditt personliga exemplar.

Trevlig läsning!