Ladda ner rapport

Från frö-stadiet till mognad och exit

Utmaningarna för att skapa en effektiv och lönsam verksamhet i varje fas av företagets livscykel

Alla företag genomgår olika faser i sin utveckling. Faser som präglas av allt från att formulera en bärkraftig affärsidé och att hitta kapital till uppbyggnaden av en produktionsapparat och att upprätthålla försäljning.

I denna rapport har vi tagit en närmare titt på hur utmaningarna präglar vardagen för VD:n och ledningen. Vi analyserar också vilka ledarstilar som matchar vilken fas av livscykeln bäst. En fråga som diskuteras är om den detaljstyrande chefen är på väg att försvinna.

Ur rapporten:

  • Därför pratas det om företagets livscykel och de olika faserna
  • De fem faserna i företagets livscykel och deras implicita utmaningar
  • VD:ns roll i varje fas
  • Hjälpmedel för dig som VD

Rapporten konstaterar att ingen VD lyckas på egen hand, och vi hoppas att du med den i handen får rätt underlag för att ta rätt beslut för ditt företag.

Fyll i formuläret här på sidan och ladda ner ditt personliga exemplar.

Trevlig läsning!