Koneos blogg

Uppstarts-VD: Så förbereder du dig för mötet med en IT-säljare

Mia Åslander

uppstarts-vd-fragor-it-177561-edited.png
Idag kretsar allt kring IT. En väluppsatt IT-miljö kan bland annat hjälpa dig att smidigt komma igång med din verksamhet och attrahera rätt kompetens. Många små företag börjar med att sköta sin IT internt men bristande erfarenhet inom området kan riskera att de skaffar fel IT-lösning, något som kan bli ineffektivt både gällande kostnader och tid. 

Att vara VD i uppstartsfasen för ett mindre företag innebär oftast utmaningar, både stora och små. Många små företag har ofta ekonomiska begränsningar och börjar därför med att sköta sin IT internt. Det går kanske bra till en början men i takt med att ditt företag växer så kommer behoven att förändras. Plötsligt behövs en smidigare IT-lösning, anpassad för fler anställda och som ger större möjligheter. Som VD kan det vara en bra idé att fundera på hur IT-miljön kan hjälpa att bemästra utmaningar såsom att skapa processer och hitta första kunden. En IT-leverantör kan dessutom hjälpa att säkerställa valet av rätt IT-lösningar och produkter för verksamheten. Mindre tid på IT internt ger också VD:n mer tid att fokusera på kärnverksamheten. 

För oss på Koneo är det viktigt att lära känna våra kunder. Vi vill också få chansen att övertyga dig om att du under vårt samarbete får tillgång till en betrodd och kompetent leverantör som alltid ser till ditt bästa. Under ditt första möte med en IT-säljare går ni tillsammans igenom några viktiga punkter, här är några exempel på frågor som ni kommer att diskutera:

1. Vilken är din affärsidé? 
Affärsidén ska svara på frågor som till exempel vad ni ska sälja, vem ni ska sälja till och hur ni ska sälja. En del i uppstartsfasen är också att verifiera din affärsidé för att få en bra överblick över din bransch och eventuell konkurrens. Det kan göras genom omvärldsanalys och bevakning, något en bra IT-lösning kan hjälpa dig med.

2. Berätta om din vision 
Entreprenörens vision bygger företaget. Det är viktigt att ha en tydlig vision, det ger alla anställda på företaget något gemensamt att sträva efter. Genom att beskriva din vision under ditt första möte med en IT-säljare får vi en ökad förståelse för din verksamhet och vad ni vill uppnå. 

3. Vilka mål har du för verksamheten ur ett kortsiktigt perspektiv? 
Dina kortsiktiga mål bör vara tydliga och involvera alla anställda. Målen ska även vara nåbara och helst inte sträcka sig över mer än ett-två kvartal. Fundera över vilka kortsiktiga mål du har och vilka dina utmaningar är för att lyckas nå dem.  

4. Vilka mål har du för verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv? 
Dina långsiktiga mål ska sträcka sig över en längre tid, förslagsvis 2-5 år, men det beror såklart lite på bransch och vilka mål du önskar uppnå. Dina långsiktiga mål ska också vara betydligt svårare att nå än de kortsiktiga målen.  

5. Hur ser du på din egen och dina framtida medarbetares arbetsutövande? Ska ni alltid sitta på kontoret eller ska ni arbeta mer flexibelt med plats och tid?
Idag är det svårt att attrahera och behålla personer med rätt kompetens. Modern IT kan hjälpa dig att skapa flexiblare arbetsplatser, något som har en stark attraktionskraft hos många. Fundera på vilka möjligheter ditt företag har i dagsläget när det kommer till flexibelt arbete och fundera på hur du önskar att det såg ut. 

Sammanfattning

En VD för ett litet företag i uppstartsfasen har ofta ekonomiska begränsningar som leder till att hen väljer att sköta företagets IT med interna resurser. Men i takt med att ett företag växer ställer det högre krav på IT-miljön. En IT-lösning kan hjälpa dig att effektivisera delar av ditt arbete - både med att skapa processer, hitta kunder och skapa mer flexibla arbetsplatser.

I det här blogginlägget har du fått några exempel på frågor att fundera över inför ditt första möte med en IT-säljare. Är du nyfiken på fler frågor? Ladda ner vår guide Frågebatteriet för VD:n i uppstartsfasen

Ladda ner "Frågebatteriet för VD:n i uppstartsfasen"

Topics: IT

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen