Koneos blogg

Undersökning: Små och medelstora företag tror att ny teknik spar tid

Micael Corneliusson

time-koneo-825547-edited.png

Vi lever i en spännande tid, där verktyg och plattformar håller på att revolutionera processer och rutiner hos företag. Det som länge har beskrivits som "digitalisering" har blivit verklighet - och nu har också tron på den nått svenska små och medelstora företag. Det visar en undersökning som Microsoft släppte i början av november.

Ladda ner vår guide!

I samarbete med Hult International Business School har Microsoft undersökt vad som triggar ledare för små företag - och vad som hindrar dem att nå dit. Undersökningen genomfördes bland närmare 30 000 yrkesverksamma personer i 19 länder, varav 500 i Sverige. Koneo har läst undersökningen och sammanfattar det viktigaste.

Ett mjukare synsätt på framgång

En av de första frågorna som forskarna ställde var hur företagarna definierade framgång. De svenska svaren visade att:

Just den sista punkten är väldigt intressant - eftersom den tyder på ett skifte från en ständig jakt på fler intäkter, högre vinstmarginaler och andra "hårda" värden till ett "mjukare" synsätt. Nu, när 2010-talet börjar närma sig slutet, bryr cheferna sig allt mer om hur de anställda mår och utvecklas.

Ny teknik som möjliggörare till framgång

Enligt Microsofts undersökning är hälften av de tillfrågade optimistiska till den tekniska utvecklingen och vilka möjligheter den krattar manegen för. Majoriteten är helt övertygad om att de tack vare tekniken kan lägga sin tid på andra, mer givande arbetsuppgifter, och att de kan göra saker snabbare. I detalj svarade de svenska respondenterna:

  • 66 procent av företagare (små och medelstor) säger att ny teknik kan innebära en tidsbesparing.
  • 67 procent menar att teknik gör dem mer flexibla.
  • 37 procent är övertygade om att monotona uppgifter går snabbare att utföra med teknikens hjälp.

Ingen tekniktilltro när det gäller kommunikation

Den allmänt starka tilltron till den digitala tekniken verkar dock inte gälla när företagarna vill prata med sina kunder, potentiella kunder och partner. Undersökningen visar att:

  • 31 procent förlitar sig på personlig kommunikation 
  • 17 procent använder telefon som primär interaktionskanal med kunder

Här skriver Microsoft: "interaktionen med kunder är fortsätt 'lågteknologisk' [...] I dagens digitala värld (där) man i stort sett alltid är tillgänglig, är det inte längre tillräckligt."

Orsaken till denna diskrepans kartläggs inte i undersökningen, men en inte alltför vågad gissning är att det finns ett behov av utbildning kring hur modern kundkommunikation kan och bör se ut i dag.

Sammanfattning

Teknikjätten Microsoft har tillfrågat 30 000 ledare och anställda på små och medelstora företag om deras inställning gällande framgång, teknikens roll i den och hur de kommunicerar med kunder. Resultatet visar att små och medelstora företag tror att ny teknik spar tid, men samtidigt att telefonen och personlig kommunikation fortfarande står sig starka.

Tillväxt är ett viktigt tema i Koneos artikelserie, se våra samlade artiklar här. Och ladda även ner vår guide om hur IT kan stötta i tillväxt!

Ladda ner vår guide!

Topics: Tillväxt, Digitalisering

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen