Koneos blogg

[Film] Per Holknekt om hur du hittar kunder i uppstartsfasen

I den tredje och sista delen av vår intervju med serientreprenören, föreläsaren och konsulten Per Holknekt pratar vi uppstartsfasen och vilka metoder man kan använda sig av för att hitta kunder. Per menar också att det finns anledning att fokusera mer på strategier än själva produkten. Se filmen! 

Topics: Uppstartsfas

Så undviker entreprenören de 5 största fallgroparna i uppstartsfasen


Entreprenörer och företagsledare som är i färd med att starta upp en verksamhet kan göra många fel. Felaktiga bedömningar av konkurrensen, inifrån-och-ut tänk och dålig marknadsföring är bara några exempel. Att undvika dessa fel är inte enkelt, men det finns metoder för det och dem presenterar vi i denna artikel.

Topics: Uppstartsfas

Koneo – vi gör IT enklare

Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.se

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen