Koneos blogg

Kostnadseffektiv och agil IT-miljö tack vare Office 365


För mig som marknadsansvarig för en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar känns det viktigt att hålla mig uppdaterad om hur företag jobbar med de produkter och tjänster som vi erbjuder. Det jag speciellt är intresserad av är kundernas egna ord. En berättelse som jag vill rekommendera är Luwa Distributing, som med Office 365 ökade sin produktivitet och förbättrade sin kundtjänst.

Topics: Tillväxt

Bemöt den globala konkurrensen med bekymmersfri IT

Visst har världen blivit mindre. Idag går det inte bara att ta sig snabbare över Atlanten eller till andra sidan jordklotet än för bara några år sedan - utan även avstånden i affärslivet har krympt. Den egna marknaden har blivit konkurrensutsatt och idag tävlar du mot aktörer som har sitt huvudkontor i ett annat land och som kan locka med helt andra, ofta lägre priser. Men visste du att du med hjälp av bekymmersfri IT har möjlighet att hävda dig, och till och med ta nya marknadsandelar utomlands?

Topics: Tillväxt IT

Därför väljer IT-avdelningar bort föråldrade och komplexa IT-miljöer

IT-avdelningar som vill gå i takt med tiden väljer bort att underhålla komplexa, föråldrade IT-miljöer. Att modernisera IT-miljön går hand i hand med att fokusera på rätt saker, förändra och effektivisera arbetssättet och få tryggheten på köpet.

Topics: Tillväxt

Marknadstrender i Sverige och omvärlden kring IT som konkurrensfördel

När författaren Nicholas Carr för drygt tio år sedan publicerade sin artikel "IT doesn't matter" hördes det ett ramaskri i branschen. Många opponerade sig, och det av goda skäl. Spelar IT roll som konkurrensfördel? Har Carr fel? I och med detta inlägg vill vi med bestämdhet svara "ja, absolut" på båda dessa frågor.

Topics: Bekymmersfri IT Tillväxt IT

7 IT-trender som snabbrörliga verksamheter bör ha koll på

Det går inte en dag utan rubriker om att teknikutvecklingen är snabbare än någonsin, och att det nu är dags för IT-avdelningen att omdefiniera sitt uppdrag. Det framkallar säkert en känsla av villrådighet hos en och annan IT-chef, men läser man mellan raderna så finns det saker som återkommer. Läs vilka de röda trådarna är.

Topics: Tillväxt Säkerhet

Framtiden – en möjlighet med bekymmersfri IT

Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att uppfinna den, är ett välkänt amerikanskt ordspråk. I alla livssituationer, och även i näringslivet, gäller det att vara så proaktiv som möjligt för att slippa oönskade överraskningar och bekymmer. Att investera i bekymmersfri IT är ett exempel på proaktivitet.

Topics: Tillväxt

6 tydliga trender som kräver en bekymmersfri IT-miljö

Ibland är det svårt att hålla sig ajour med trenderna kring IT och arbetsmiljön, särskilt om man som IT-chef vill grunda sina beslut på fakta. Därför har vi sammanställt det som vi tycker tydligast pekar på att valet av en bekymmersfri IT-miljö är nödvändigt.

Topics: Tillväxt Säkerhet

7 lärdomar från unga agila företag när det gäller tillväxt

Spotify, Facebook, Amazon - alla är de företag som har revolutionerat sina respektive branscher och marknader. Än idag är det en och annan VD på de traditionella drakarna som sitter och kliar sig i huvudet och undrar vad som egentligen hände när de blev omkörda i innerfilen. Det finns flera förklaringar och lärdomar som även små och medelstora företag kan dra nytta av i sin strävan efter tillväxt.

Topics: Tillväxt IT Digitalisering

Därför lägger IT grund för företagets tillväxt

Digitaliseringen förändrar hur vi gör och upplever saker, hur vi tar oss an uppgifter och hur vi finner lösningar. Men inte bara det - användningen av IT förändrar förutsättningar och villkor för tillväxt och konkurrenskraft. Helt plötsligt kan agila aktörer utkonkurrera gamla, traditionella företag. Men för små och medelstora företag är IT en stor möjlighet.

Topics: Tillväxt IT

Koneo – vi gör IT enklare

Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.se

Prenumerera på vår blogg