Koneos blogg

Utveckla din personal med hjälp av bekymmersfri IT

Den här bloggartikeln ska handla om arbetsmiljön. Som till stor del påverkas av hur "det rent praktiska" fungerar. Självklart spelar chefens sätt att coacha, småpratet med arbetskollegorna och en välfungerande kaffemaskin också stor roll. Och mycket mer. Men när allt kommer omkring är alla beroende av en smidig IT-miljö som bara fungerar och inte väcker några bekymmer. Som, när det går riktigt bra, kan lägga grund för att utveckla personalen.

Topics: Personal IT

Marknadstrender i Sverige och omvärlden kring IT som konkurrensfördel

När författaren Nicholas Carr för drygt tio år sedan publicerade sin artikel "IT doesn't matter" hördes det ett ramaskri i branschen. Många opponerade sig, och det av goda skäl. Spelar IT roll som konkurrensfördel? Har Carr fel? I och med detta inlägg vill vi med bestämdhet svara "ja, absolut" på båda dessa frågor.

Topics: Bekymmersfri IT Tillväxt IT

8 frågor IT-chefen bör ställa sin IT-leverantör

Vid en översyn av IT-miljön brukar det snabbt uppstå frågor kring budget, ansvar och deadlines. Det som många företagskunder ofta missar är att ställa leverantören mot väggen och avkräva den information som de har rätt till. Använd detta inlägg som ett sätt att rusta dig för förhandlingarna och bli en mer påläst kund.

Topics: IT

Parametrar du måste ta hänsyn till vid migrering till molnet

Att migrera ett företags IT-miljö, inklusive data och applikationer, till molnet är ett uppdrag som omfattar en del steg och parametrar som inte kan hoppas över. Områden som berörs vid migrering till molnet är verktyg, kostnader och säkerhet, och en del andra punkter som denna artikel tar upp.

Topics: IT

Samarbete en IT-trend du inte kan ignorera - och sju till

Numera är det inte något problem för individer och grupper på ett företag att samarbeta med andra individer och grupper utan behöva befinna sig i samma rum. Detta handlar detta blogginlägg om.

Topics: Bekymmersfri IT IT

7 lärdomar från unga agila företag när det gäller tillväxt

Spotify, Facebook, Amazon - alla är de företag som har revolutionerat sina respektive branscher och marknader. Än idag är det en och annan VD på de traditionella drakarna som sitter och kliar sig i huvudet och undrar vad som egentligen hände när de blev omkörda i innerfilen. Det finns flera förklaringar och lärdomar som även små och medelstora företag kan dra nytta av i sin strävan efter tillväxt.

Topics: Tillväxt IT Digitalisering

Därför lägger IT grund för företagets tillväxt

Digitaliseringen förändrar hur vi gör och upplever saker, hur vi tar oss an uppgifter och hur vi finner lösningar. Men inte bara det - användningen av IT förändrar förutsättningar och villkor för tillväxt och konkurrenskraft. Helt plötsligt kan agila aktörer utkonkurrera gamla, traditionella företag. Men för små och medelstora företag är IT en stor möjlighet.

Topics: Tillväxt IT

Koneo – vi gör IT enklare

Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.se

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen