Koneos blogg

3 artiklar om metoder som kan lösa IT-chefens utmaningar


Det är mycket som påverkar IT-chefens vardag. Krav från användarna, ledningen och leverantörerna resulterar inte sällan i en fullbokad kalender och en överfull inbox. För att inte nämna "shadow-IT" som ställer till det för de flesta IT-avdelningarna. Faktum är dock att finns flera sätt som säkerställer att IT-chefen åter kan ta taktpinnen. Läs om dem här!

Topics: IT

Bemöt den globala konkurrensen med bekymmersfri IT

Visst har världen blivit mindre. Idag går det inte bara att ta sig snabbare över Atlanten eller till andra sidan jordklotet än för bara några år sedan - utan även avstånden i affärslivet har krympt. Den egna marknaden har blivit konkurrensutsatt och idag tävlar du mot aktörer som har sitt huvudkontor i ett annat land och som kan locka med helt andra, ofta lägre priser. Men visste du att du med hjälp av bekymmersfri IT har möjlighet att hävda dig, och till och med ta nya marknadsandelar utomlands?

Topics: Tillväxt IT

10 bevis på att Office 365 skapar en bekymmersfri IT-miljö

Alltför många IT-chefer får huvudvärk när de tänker på sitt företags IT-miljö. Det kan ha olika orsaker men de vanligaste skälen är att lösningarna som företaget jobbar i kostar för mycket, att de inte är tillräckligt säkrade mot IT-attacker från omvärlden och användarna klagar på att de är "omoderna". IT-miljön skapar för många bekymmer, helt enkelt!

Topics: IT

10 tips på hur IT-miljön kan glädja CFO:n

Ekonomichefen, eller om vi väljer engelska titeln Chief Financial Officer (CFO), är på grund av sitt ansvar för företagets finanser per definition en väldigt kritisk person när det gäller utgifter och nyinvesteringar. Men visste du att du med hjälp av er IT-miljö kan få honom eller henne på din sida?

Topics: IT

Utveckla din personal med hjälp av bekymmersfri IT

Den här bloggartikeln ska handla om arbetsmiljön. Som till stor del påverkas av hur "det rent praktiska" fungerar. Självklart spelar chefens sätt att coacha, småpratet med arbetskollegorna och en välfungerande kaffemaskin också stor roll. Och mycket mer. Men när allt kommer omkring är alla beroende av en smidig IT-miljö som bara fungerar och inte väcker några bekymmer. Som, när det går riktigt bra, kan lägga grund för att utveckla personalen.

Topics: Personal IT

Marknadstrender i Sverige och omvärlden kring IT som konkurrensfördel

När författaren Nicholas Carr för drygt tio år sedan publicerade sin artikel "IT doesn't matter" hördes det ett ramaskri i branschen. Många opponerade sig, och det av goda skäl. Spelar IT roll som konkurrensfördel? Har Carr fel? I och med detta inlägg vill vi med bestämdhet svara "ja, absolut" på båda dessa frågor.

Topics: Bekymmersfri IT Tillväxt IT

8 frågor IT-chefen bör ställa sin IT-leverantör

Vid en översyn av IT-miljön brukar det snabbt uppstå frågor kring budget, ansvar och deadlines. Det som många företagskunder ofta missar är att ställa leverantören mot väggen och avkräva den information som de har rätt till. Använd detta inlägg som ett sätt att rusta dig för förhandlingarna och bli en mer påläst kund.

Topics: IT

Parametrar du måste ta hänsyn till vid migrering till molnet

Att migrera ett företags IT-miljö, inklusive data och applikationer, till molnet är ett uppdrag som omfattar en del steg och parametrar som inte kan hoppas över. Områden som berörs vid migrering till molnet är verktyg, kostnader och säkerhet, och en del andra punkter som denna artikel tar upp.

Topics: IT

Samarbete en IT-trend du inte kan ignorera - och sju till

Numera är det inte något problem för individer och grupper på ett företag att samarbeta med andra individer och grupper utan behöva befinna sig i samma rum. Detta handlar detta blogginlägg om.

Topics: Bekymmersfri IT IT

7 lärdomar från unga agila företag när det gäller tillväxt

Spotify, Facebook, Amazon - alla är de företag som har revolutionerat sina respektive branscher och marknader. Än idag är det en och annan VD på de traditionella drakarna som sitter och kliar sig i huvudet och undrar vad som egentligen hände när de blev omkörda i innerfilen. Det finns flera förklaringar och lärdomar som även små och medelstora företag kan dra nytta av i sin strävan efter tillväxt.

Topics: Tillväxt IT Digitalisering

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen