Koneos blogg

5 anledningar till varför VD:n ska satsa på expansion

Att vara rastlös är ett typiskt karaktärsdrag för entreprenörer. När ett småföretag rullar på, är tillväxt och expansion nästa spännande utmaning. Och inte enbart spännande - en expansion kan ge större varumärkeskännedom, resultera i att kunderna får ett bredare produkt- och tjänsteutbud, skapa "skalfördelar" samt ge de anställda en större mening att gå till jobbet varje dag. Men det finns fler skäl, och dessa kan räknas hem i kronor och ören!

Topics: expansion

Höstens 5 populäraste artiklar för entreprenörer som vill digitalisera

Digitalisering, att hitta kunder och tillväxtdödare. Det är de hetaste frågorna i Entreprenörs-Sverige just nu - i alla fall om man tolkar Koneos topplista över bloggartiklar. Ännu en bubblare på listan: Hur digitalisering av verktyg och processer bidrar till uppstart, tillväxt och expansion. 

Topics: Tillväxt Digitalisering expansion

Expansion och innovation tack vare digitala verktyg

Varje år betalar försäkringsbolagen flera miljarder i skadeersättningar. Men värderingen av skadan påverkas i mångt och mycket av handläggarens subjektiva bedömning. Det har Malmöföretaget Upptec insett och utvecklat en tjänst som ser till att värderingarna blir trovärdiga och rättvisa. Idag befinner företaget sig i en spännande expansionsfas, och för att klara den tar alla anställda mycket hjälp av IT-teknik.

Topics: Digitalisering expansion

4 frågor till VD:n inför expansionen - och hur IT kan ge svaret


Ditt företag går bra, ni har haft en stadig tillväxt sedan uppstarten och har nu nått gränsen där ni på allvar bör diskutera frågan - fortsätta som vanligt eller expandera? Innan du trycker på expansionsknappen och gasar på, finns det ett antal punkter att fundera över. Vi listar dem i detta blogginlägg.

Topics: expansion

Koneo – vi gör IT enklare

Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.se

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen