Koneos blogg

IT-proffsen om Office 365


Du har säkert hört om fördelarna som molntjänster som Office 365 innebär för små och medelstora företag. De vanligaste som nämns är kostnadseffektivitet, skalbarhet, säkerhet och transparens. Men hur använder proffsen plattformen? Jag hörde av mig till mina kollegor Jan Doverfors och Jonas Lindberg, båda säljare på Koneo, och frågade om deras erfarenheter med Microsofts molntjänst.

Topics: Bekymmersfri IT

Erikshjälpens IT-miljö lyfter i molnet


– Tidigare har vår IT-struktur varit lite spretig. Vi insåg att vi behövde samordna vår IT på ett bättre sätt, berättar Ben Dyke, IT-samordnare på Erikshjälpen. Det var därför organisationen bestämde sig för att implementera molntjänsten Microsoft Office 365 och leasa all IT-utrustning. Idag har Erikshjälpen en bättre IT-plattform till lägre kostnad.

Topics: Bekymmersfri IT

Hur kan Office 365 skapa en bekymmersfri IT-miljö?

En sak kan vi alla vara överens om – datorer, lagring, dokumenthantering, licenser och relaterade frågor bör inte väcka några bekymmer. Varken hos IT-chefen eller användaren. Vägen till en bekymmersfri IT-miljö kan se olika ut beroende på vilken lösning man väljer. I denna artikel presenterar vi lösningen med Microsoft Office 365.

Topics: Bekymmersfri IT

Marknadstrender i Sverige och omvärlden kring IT som konkurrensfördel

När författaren Nicholas Carr för drygt tio år sedan publicerade sin artikel "IT doesn't matter" hördes det ett ramaskri i branschen. Många opponerade sig, och det av goda skäl. Spelar IT roll som konkurrensfördel? Har Carr fel? I och med detta inlägg vill vi med bestämdhet svara "ja, absolut" på båda dessa frågor.

Topics: Bekymmersfri IT Tillväxt IT

4 punkter som CIO bör ha i åtanke vid översyn av IT-miljön

Topics: Bekymmersfri IT Säkerhet

Samarbete en IT-trend du inte kan ignorera - och sju till

Numera är det inte något problem för individer och grupper på ett företag att samarbeta med andra individer och grupper utan behöva befinna sig i samma rum. Detta handlar detta blogginlägg om.

Topics: Bekymmersfri IT IT

Koneo – vi gör IT enklare

Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.se

Prenumerera på vår blogg