Koneos blogg

Skapa en flexibel arbetsplats genom att erbjuda distansarbete

Mia Åslander

jobb-pa-distans-526108-edited.png

Som VD har du säkert fått frågan förut - om det är möjligt att jobba hemifrån eller slutföra en arbetsuppgift på resande fot. Frågan är inte enkel att svara på, när man varken har företagskulturen eller tekniken som stöttar detta arbetssätt. I denna artikel ska vi förklara fördelarna med distansarbete, och hur du som VD kan räkna hem det.

Låt oss börja med företagskulturen där arbete på distans inte bara är ett nödvändigt ont utan ett välkommet tillskott för att säkerställa produktivitet och medarbetarnöjdhet. Faktum är att studie efter studie visar hur båda inte bara säkerställs utan får ett rejält uppsving. Siffrorna nedan kommer från Global Workplace Analytics, ett amerikanskt initiativ som samlar statistik kring arbetsplatser och det moderna sättet att jobba. 

Ökad medarbetarnöjdhet

- Dagens medarbetare är trötta på stressen som pendling innebär, de vill ta kontroll över sina liv och hitta en balans mellan jobb och privatliv.
- Det globala genomsnittet i industriländerna visar att två tredjedelar av kontorsarbetarna vill jobba hemifrån.
- Mer än en tredjedel (36 procent) skulle föredra denna möjlighet istället för att få en löneökning.
- Unga anställda ("generation Y") rankar möjligheten till flexibelt arbete väldigt högt (de ger den en 8:a av 10 möjliga poäng som faktor för den totala arbetsnöjdheten).
- 80 procent av arbetstagarna anser att distansarbete är ett jobbförmån.

Ökad produktivitet

- Anställda som jobbar på distans är 35-40 procent mer produktiva.
- Två av tre chefer uppger att de ser en ökad produktivitet bland medarbetare som jobbar på distans.
- Störande moment på arbetsplatsen (buller, skvaller från kollegor och annat) åsamkar företagen stora förluster - globalt sett cirka 600 miljarder dollar om året.

Minskad frånvaro

- 78 procent av de anställda som sjukanmäler sig är egentligen inte sjuka. De gör det när de vill uträtta privata ärenden eller känner sig stressade.
- Oplanerad frånvaro kostar arbetsgivare cirka 10 000 kronor per anställd och år. Enligt siffror som gäller den amerikanska marknaden handlar det om kostnader kring 300 miljarder dollar per år.
- Medarbetare som jobbar på distans fortsätter ofta att arbeta när de är sjuka (utan att smitta andra). De återgår också till jobbet snabbare efter sjukdom.

Med dessa argument blir det onekligen svårt för en VD att hålla fast vid en arbetskultur som tvingar de anställda att enbart jobba från kontoret, med obligatorisk närvaro på kontorstid. Självklart kan det finnas säkerhetspolicies och gemensamma projektgrupper som kräver att arbetet sker från en viss ort, men vi vågar påstå att det tillhör ovanligheterna i dagens företag.

Tilläggas bör att vi i vår rapport Från frö-stadiet till mognad och exit har skrivit att detaljstyrning av medarbetare kan behövas i unga företag, speciellt om personalen är ny och oerfaren. Och av praktiska skäl fungerar detaljstyrning bäst om alla befinner sig på samma plats. Men majoriteten av alla företag gör rätt i att erbjuda "frihet under ansvar" och distansarbete är den praktiska tillämpningen av denna princip.

Tekniken som stöttar jobb på distans

Förutsättningen för att alla anställda ska kunna distansarbeta är att de kommer åt sina, och delade, dokument och system var de än befinner sig. Här är molntjänster den ultimata möjliggöraren med smidiga funktioner som exempelvis redigering i webbläsaren, gemensamma arbetsytor och chattliknande plattformar för snabba avstämningar. 

Ett annat praktiskt verktyg som underlättar distansarbete är videokonferenser. Denna teknik säkerställer att ett möte fortfarande kan äga rum, även om någon inte kan komma till mötesrummet. Inom ramen av en videokonferens kan deltagarna dela skärm med varandra för live demos eller presentationer, vilket gör att upplevelsen för mötet är densamma som om det skulle äga rum på plats i konferensrummet.

Sist men inte minst måste vi nämna bärbara datorer och smartphones som den hårdvara som de facto krävs för distansarbete. Med hjälp av appar kan de anställda redigera dokumenten på resande fot, utan att behöva sitta vid ett skrivbord.

Sammanfattning

Nöjdare medarbetare, ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Alla företag mår bra av att erbjuda jobb på distans. Och tekniken finns, både på hård- och mjukvarusidan. 

Jobb på distans handlar också om frågor som tillgänglighet och gemensam åtkomst - något som bestäms i och med val av infrastruktur. Just infrastrukturfrågan brukar vi diskutera med företag som vill expandera. Ladda ner vårt dokument för företag i expansionsfasen här nedan!

Ladda ner  "Frågebatteriet för vd:n i expansionsfasen"

 

Topics: Personal

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen