Koneos blogg

Så tar VD:n hjälp av IT för att få fart på tillväxten

Mia Åslander

Så tar VD:n hjälp av IT för att få fart på tillväxten

Det pratas mycket kring tillväxt i Sverige just nu - och en och annan företagare undrar hur hen kan utnyttja medvinden för just sin verksamhet. Men sitter företaget med tröga, analoga processer tappar även den mest ambitiösa VD:n sitt momentum. Varför IT är så viktigt ska vi förklara i detta inlägg.

Ladda ner vår guide!


"Digitalisera ditt företag (...) och skapa fler och bättre affärer. Med digitala hjälpmedel kan du också effektivisera din administration av företaget." - det skriver Tillväxtverket på sin webbplats verksamt.se. Det är bara att hålla med, men utmaningarna finns kvar.


De största utmaningarna för företag i tillväxt

Den VD som satsar på att äntligen få se tillväxt behöver först och främst struktur i det egna ledet. Den ökade försäljningen och kundinflödet kommer annars att ställa till det. Dessutom behövs en bättre redovisning/styrning. Det gäller också att bygga ett starkt team med nya medarbetare som hanterar kundtillströmningen.

Därför ligger tre områden i fokus:

1. Kundvård och kundinflöde
2. Rekrytering och personalutveckling
3. Behålla kostnadskontroll och ekonomisk balans

Säkra kundvård med hjälp av säljstödssystem

Säljstöd- eller CRM-system hjälper att hitta och ta hand om alla slags kunder (befintliga, nya och även potentiella). Företaget kan då hålla koll på kundernas status, få snabb tillgång till kontaktuppgifter och segmentera kunderna för effektiv bearbetning.
För den som vill ta ett ännu större digitalt steg, finns business intelligence-lösningar som tar analysen av kundbearbetningen till en helt ny nivå. Man sätter stopp för gissningslekar och det blir fullt fokus på att öka och utvecka verksamheten.

Rekrytering av ny och utveckling av befintlig personal

Varje företags framtid, hur litet det än må vara, ligger i personalens händer. IT erbjuder ypperliga verktyg för rekrytering och personalutveckling. Att spara kandidaters uppgifter i en gemensam databas bäddar för en effektivare rekryteringsprocess. Delar av kandidatkommunikationen kan också automatiseras.

Även själva IT-miljön kan bli en konkurrensfördel för att attrahera rätt individ, exempelvis om han eller hon behöver kunna jobba mobilt. Nyfikna individer kan dessutom utvecklas i en modern IT-miljö, och utbilda sig i funktioner och nya applikationer som släpps.

Behåll kontroll över kostnaderna och ekonomisk balans

Oavsett hur man vill växa, så finns det en risk för avstanning om inga intäkter från affären genereras och när omkostnaderna skenar iväg. Koll på ekonomin säkras med IT-plattformar som skapar tillgänglighet. Då kan alla användare arbeta i ett och samma system eller plattform. Tillgången till informationen garanteras när den inte sparas på lokala hårddiskar eller svårtillgängliga servrar.

Lokala system och lokal information stänger ut individer och arbetsgrupper. Det uppstår en stor sårbarhet som på längre sikt hotar företagets ekonomiska balans - och tillväxt.

Sammanfattning

IT hjälper VD:n och verksamheten att säkra kundvård, att rekrytera och behålla koll på kostnaderna. Och då har vi inte nämnt möjligheterna till delegering, som i slutändan gör att VD:n kan fokusera på att utveckla företaget och ta det till nästa nivå.

Vill du läsa mer om detta i detalj, tipsar vi om VD:ns guide till tillväxtfasen - och hur IT kan stötta som du kan ladda ner här nedan.

Ladda ner vår guide!

Topics: Tillväxt

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen