Koneos blogg

Så tar digitaliseringen ditt mogna företag till nästa nivå

Mia Åslander

Så tar digitaliseringen ditt mogna företag till nästa nivå

Det finns mycket läsning för företag som befinner sig i uppstartsfasen och som vill ta sig till nästa fas i livscykeln. Men näringslivet består ju också av mogna företag. Problemet är att många företagare kanske inte vet att deras verksamhet har nått ett moget stadium. Och ifall de vet det kan frågorna kretsa kring hur man tar företaget vidare. Det ska detta inlägg handla om.

Uppstartsfasen (för många sträcker sig dessa frågeställningar över de första åren av deras verksamhet) kännetecknas av flera saker:

  • Osäkerhet - Hur ska jag få kunder, kommer jag att behålla kunder, var kommer mina nästa kunder att komma ifrån?
  • Stort behov av marknadsföring - Vilka marknadsföringsmetoder ska jag satsa på, finns det budget för annonsering?
  • Risk för överleverans - Var går gränsen för de timmar som jag lagt ner utan att debitera?
  • Osäkerhet kring ekonomin och lön - Tankar kring när man som VD ska ta ut sin egna lön
  • Konstant agilitet - Anpassningar av strategi, affärsmodell, nylansering för att nå nya kunder
  • En förändring i det sociala livet - Förr eller senare måste start up-företagaren välja bort visst socialt umgänge för att istället börja hänga med nya affärsbekanta.

Den mogna fasen kännetecknas istället av mycket färre bekymmer om var nästa kund kommer ifrån. Som företagare känns det tryggt att kunna jobba med trogna kunder och få stadiga intäkter från dem. Det behövs också allt mindre marknadsföring, eftersom förfrågningar och beställningar kommer från stamkunder och via rekommendationer. Sist men inte minst krävs mindre agilitet och anpassningsbehov - medan det är fullt nödvändigt att investera i ny teknik som behövs för att driva företaget. 

Att ta sitt företag till nästa nivå

Förr eller senare når alla företag, även de mest framgångsrika, en viss gräns där de inte växer lika exponentiellt längre. Så inför detta obehagliga faktum är de tvungna att "återuppfinna" sig själva, och det inte bara en gång utan regelbundet. Förmågan att klara den här svåra uppgiften - att hoppa från mognadsstadiet till nästa steg i tillväxten - är det som skiljer de bästa företagen från dem som går upp som en sol och ner som en pannkaka.

"Men många företag misslyckas med att återuppfinna sig själva. Inte av det skälet att de inte klarar av att upptäcka vad som är trasigt, utan för att de väntar alldeles för länge innan de faktiskt gör något åt det."

Detta skriver Paul Nunes som ansvarar för "thought leadership" hos managementkonsultbolaget Accentures forskningsenhet. I artikeln delar han med sig av flera tips:

Satsa på personalen
Det är en vedertagen sanning att många företag tappar fokuset kring att utveckla och behålla sina största talanger - de som har både möjlighet och viljan att driva företags tillväxt. Istället optimeras antalet anställda, också för att öka marginalerna. I det långa loppet har detta effekten att företaget blir av med de mest pålitliga som faktiskt kan hjälpa till att återuppfinna verksamheten.

Balansera kortsiktigt och planera långsiktigt
Att både ha nutiden och framtiden i åtanke är ett annat viktigt steg för att återuppfinna en verksamhet. När mjukvaruföretaget Adobe köpte sin konkurrent Macromedia år 2005 så utvärderade deras VD sina chefer för att bestämma vilken av dem som hade det som krävdes för att växa bolaget . Men de flesta cheferna saknade antingen kompetensen eller motivationen att göra vad som var nödvändigt. Följaktligen tog Chizen in fler chefer från Macromedia än från Adobe och satte dem på nyckelroller i den nya organisationen. Dessa val baserades på Adobes framtida behov, inte på vilka chefer som var mest kapabla vid den tiden.

Organisera för att undvika överbelastning
Slutligen organiserar högpresterande företag verksamhet så att ansvar delas upp och tas omhand mer effektivt. Tre viktiga ledarskapsegenskaper är informationsutbyte, rådgivning om viktiga beslut och förmågan att se till att besluten fattas. 

Digitaliseringens roll

För några år sedan ansågs alla initiativ som propagerade det papperslösa kontoret först och främst som en inatser för miljön. Idag är det också ett obestridligt tecken på affärsmognad. Företag som satsar på ett digitalt arbetssätt har effektiva processer som backas upp av breda informationsflöden. I en studie från år 2015 framkom det att företag som hade tagit det strategiskt viktiga beslutet att helt omfamna det digitala (papperslösa) arbetssättet hade 13 procent högre intäkter. De var också 50 procent mer lönsamma och verksamhetens värde var i genomsnitt 19 procent högre. 

Vi har tidigare skrivit att digitala arbetsplatser har nöjdare medarbetare som är mer produktiva och som samtidigt engagerar sig mer. Som resultat i detta kan företaget räkna med ökade intäkter. Och det är det som krävs för att ta sitt mogna företag till nästa nivå,

Sammanfattning

Många företagare är omedvetna om när deras företag har nått det mogna stadiet. Men det finns flera kännetecken som signalerar övergången. Vill man inte nöja sig med att ha nått det, gäller det att satsa på personalen, både tänka kort- och långsiktigt, och se till att ha organisationen på plats. Sist men inte minst krävs digitala arbetssätt.

Vill du veta mer om hur tar sig nästa nivå - till exempel expansion, och vilken roll IT kan spela? Ladda ner vår guide!

 

L

  

Topics: Digitalisering

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen