Koneos blogg

Så kan IT stötta dig i din VD-roll i tillväxtfasen

Mia Åslander

IT VD-roll uppstatsfasen

Ett företag i tillväxt kan jämföras med en tonåring som växer. Ena dagen passar byxorna, andra dagen är de några centimeter för korta. I tillväxtfasen dyker det ständigt upp saker som behöver förändras och det är därför viktigt med en tydlig struktur och bra lösningar. Som VD för ett mindre företag kommer du att stöta på många utmaningar. En IT-miljö med rätt verktyg för just ditt företag kan effektivisera, förenkla och stötta dig i ditt arbete.

Många tillväxtföretag behöver driva sin verksamhet på ett mer strukturerat sätt och dessutom kunna handskas med ökad försäljning och olika typer av kunder. Det behövs oftast en bättre redovisning och en bättre styrning. En annan utmaning i den här fasen brukar vara att bygga upp ett starkt team av medarbetare som kan hantera kundtillströmningen. Nedan listar vi de största utmaningarna och hur IT stöttar för att klara dem:

Kundvård och kundinflöde - säljstödsystem

Ju fler kunder ditt företag får desto viktigare blir det att hålla koll på dem, oavsett om de är befintliga eller potentiella. Ett säljstödsystem gör att du enkelt kan se kundernas status och alltid ha deras kontaktuppgifter nära till hands. Systemet kan också dela in potentiella kunder i olika grupper så att de kan bearbetas effektivt.

Rekrytering och personalutveckling med hjälp av IT

Medarbetare är avgörande för att ni ska lyckas. Det kan dock vara en stor utmaning att både attrahera nya medarbetare och samtidigt utveckla de befintliga. Försök alltid att hitta personer med olika bakgrunder och olika kompetenser där nyfikenhet är ett viktigt karaktärsdrag. Nyfikenhet gör att personen vill lära sig nya saker och engagerar sig mycket.

I ditt arbete med rekrytering och personalutveckling kan IT stötta dig på flera sätt. Det kan låta enkelt - men att ha en gemensam databas där du sparar kontaktuppgifter tillsammans med anteckningar och kommentarer kring kandidater kan effektivisera rekryteringsprocessen. Informationen blir tillgänglig för alla som behöver den. Uppdaterade mejllistor och automatiserade mejlutskick till kandidater gör att du kan hålla kontinuerlig kontakt med intressanta personer. Kandidaterna behåller i sin tur intresset för dig vilket ökar chanserna för att rätt person väljer dig som arbetsgivare i slutändan.

Idag vill många kunna jobba mer mobilt och flexibelt än tidigare, vilket gör att IT-miljön i sig kan bli en bra konkurrensfördel för att lyckas attrahera rätt personer. För den nyfikna och teknikintresserade medarbetaren kan det också vara spännande med en modern IT-miljö som gör det möjligt att utbilda sig inom ny teknik.

Kostnadskontroll och ekonomisk balans tack vare tillgängliga plattformar

Oavsett vilken fas du befinner dig i så är ekonomin viktig för ditt företag. Om du som VD inte har ekonomin under kontroll riskerar er framåtresa att stanna av. Glöm heller aldrig bort likviditetsplaneringen, den hjälper dig att säkra ditt företags överlevnad ur ett långsiktigt perspektiv.

Ta hjälp av plattformar som skapar tillgänglighet för att hålla koll på ekonomin. Det innebär att alla medarbetare kan arbeta i ett och samma system. Sådana plattformar gör också att tillgängligheten av informationen säkras eftersom att företagets information inte sparas på lokala hårddiskar eller svårtillgängliga servrar. På det sättet skapas både transparens och sökbarhet för alla anställda.

En annan utmaning som kan komma att hota företagets tillväxt är chefens delegering, eller snarare avsaknaden av den. Samarbetsplattformar gör det enklare för dig att delegera arbetsuppgifter till dina anställda. De underlättar också för uppföljning och utveckling av processer och du kan istället fokusera på att utveckla ditt företag och ta det till nästa steg.

Sammanfattning

Ständiga förändringar och  stora utmaningar innebär möjligheter för ditt företag. Som chef är det viktigt att hitta lösningar som gör ditt arbete effektivt och smidigt, metoder som underlättar ditt arbete lösgör mer tid för dig att utveckla företaget vidare. Det finns flera IT-lösningar som kan stötta dig i din roll som VD på olika sätt, få bättre koll på dina kunder, håll ekonomin under kontroll och effektivisera rekryteringsarbetet. 

Vill du ha fler tips på hur IT-miljön kan stötta dig i din VD-roll? Ladda ner vår guide ”VD:ns guide till tillväxtfasen"

Ladda ner vår guide!

 

Topics: Tillväxt, IT

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen