Koneos blogg

Parametrar du måste ta hänsyn till vid migrering till molnet

Pär Björkander

Parametrar du måste ta hänsyn till vid migrering till molnet

Att migrera ett företags IT-miljö, inklusive data och applikationer, till molnet är ett uppdrag som omfattar en del steg och parametrar som inte kan hoppas över. Områden som berörs vid migrering till molnet är verktyg, kostnader och säkerhet, och en del andra punkter som denna artikel tar upp.

Även om lokalt installerad mjukvara och lokala nätverk/servrar även i framtiden kommer att stå sig starka, är molntjänster onekligen i ropet för många små- och medelstora företag. Skälet till det som brukar nämnas är molnets fördelar - skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Därför väljer många företag att flytta till cloud-miljö. Men innan detta steg finns det en del saker att tänka på. Searchcloudcomputing skriver om dessa och vi återger sajtens råd i detta inlägg. 

1) Inte varje program eller app fungerar i molnet

I stort sett alla molntjänstleverantörer lovar ökad flexibilitet och skalbarhet och låter det påskina som att satsningen inte kan slå fel. Men gamla program, kritiska arbetsflöden och känslig data - såsom kreditkortsinformation - kanske inte är lämpade för offentliga cloud-miljöer. För att ändå dra nytta av molnets fördelar, utan att äventyra att känslig information kommer på villovägar, kan företag välja att satsa på privata eller hybrida molntjänster i sin migrationsstrategi.

Det är också viktigt att tänka på hur mycket kapacitet eller bandbredd varje program använder. En offentlig molntjänst är en miljö där program och applikationer delar på samma resurs. Och fast det finns autoskalning i det offentliga molnet, så kan andra företags applikationer och program ställa till med problem. Om det är höga toppar och dalar i användningen, så kan det också påverka bandbreddskostnader och hindra en app från att prestera på topp. 

2) Utvärdera kostnader

Många företag tar steget till cloud-miljö eftersom det innebär lägre kostnader. Att finnas i molnet innebär mindre utgifter för hårdvara och personal. Men ändå beror möjligheten att räkna hem satsningen på vilka program och applikationer som ska köras i molnet.

Applikationer eller program vars användning slumpmässigt kan öka eller minska, till exempel mobila applikationer, ger en högre ROI när de flyttas till cloud. Men äldre applikationer som kopplas i hop med så kallade legacy-system kan faktiskt vara dyrare att köras i en moln-mijö.

Dolda kostnader kan bli en extra börda för företag som flyttar till cloud-miljön, så man bör ta höjd för nätverks- och bandbreddskostnader. Och även om det finns verktyg för att räkna ut molnets kostnader, som Amazon Web Services CloudWatch och Microsoft Azure Pricing Calculator, så är den exakta förutsägbarheten ofta ett problem. 

3) Välj rätt miljö

För molntjänster finns olika typer av uppsättning. Beroende på vilka eller vem som erbjuder dessa tjänster och till vilken målgrupp de erbjuds så talar man om följande: 

  • Offentliga
  • Privata
  • Hybrida
  • Gemensamma

 Varje modell har sina för- och nackdelar, och det är viktigt att du bekantar dig med dem.

4) Tänk igenom vem som äger datan 

När företaget flyttar sin information (applikationer, program, och så vidare) till en offentlig molntjänst, minskar deras kontroll och mer ansvar hamnar hos molnleverantören. Därför måste företag anpassa sina policies som gäller förvaltning och ägande av data för att kunna förlita sig mindre på den inre säkerheten och kontrollen, och mer på deras molnleverantörs utbud. De bör också se till leverantörens certifieringar är up-to-date.

Säkerhetsproblem är ett skräckscenario för organisationer som överväger migrering till en molntjänst, så det är viktigt att ta höjd för potentiella dataintrång, krånglande maskiner som automatiskt lämnar över arbetet (inte felet) till en annan maskin och återställning. Emellertid kan ytterligare säkerhetsverktyg och tjänster ökar de totala molnkostnaderna. 

5) Var beredd på problem vid migrering cloud-to-cloud

Migrering till molntjänst kan också betyda annat än övergången från lokalt installerade program och servrar till molnet - det går också att migrera data från en molntjänst till en annan. Dessa moln-mot-moln migreringar kan både innebära flytt från en leverantör till en annan, såsom en migrering mellan privata och publika molntjänster. Och det är just dessa migreringar som kan innebära en del utmaningar. Det finns visserligen verktyg från tredje part tillgängliga - till exempel de från Accenture och Racemi - men inga heltäckande för att hantera hela migreringen. Därför kan vissa företag behöva ta fram en egen tjänst för det.

Dessutom kommer moln-mot-moln migrering innebära betydande manuellt arbete.  

6) Definiera migreringsstrategi mot molnet

När du har övervägt data som ska migreras, kostnader, säkerhet och tillhörande utmaningar, är det dags att sätta en plan för migreringen. En viktig del i denna plan är att bestämma vad som ska hända med lokal mjukvara och hårdvara (datorer, servrar) som inte kommer att behövas i molnet. I vissa fall kan företaget återanvända denna hårdvara för att undvika att den ligger i ett hörn och samlar damm. 

Sammanfattning

Inte varje program eller app fungerar i molntjänsten, kostnaderna kan skiljas åt, datan kan komma att styras från annat håll och så kan det bli en del manuellt arbete. Det är bland mycket annat dessa punkter du bör ha i åtanke när du migrerar till cloud-miljön.

Vi har förberett en checklista för dig som funderar på att ta steget. Ladda ner den här nedan.

Ladda ner din checklista här!

 

Topics: IT

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen