Koneos blogg

Hur kan Office 365 skapa en bekymmersfri IT-miljö?

En sak kan vi alla vara överens om – datorer, lagring, dokumenthantering, licenser och relaterade frågor bör inte väcka några bekymmer. Varken hos IT-chefen eller användaren. Vägen till en bekymmersfri IT-miljö kan se olika ut beroende på vilken lösning man väljer. I denna artikel presenterar vi lösningen med Microsoft Office 365.

Topics: Bekymmersfri IT

IT-landskapet en förutsättning för att alla kan ta ett steg framåt

Som IT-chef har du säkert märkt att IT för de allra flesta medarbetarna inte är mer än ett redskap. Datorerna och utrustningen ska bara fungera, alltid vara till hands och inte krångla när det gäller att skriva ut dokument eller öppna en bilaga till ett mejl. Det som många glömmer bort är att en IT-miljö som inte skapar några bekymmer faktiskt utvecklar varje enskild medarbetare. Hur? Det ska vi förklara i detta blogginlägg.

Topics: Personal

10 tips på hur IT-miljön kan glädja CFO:n

Ekonomichefen, eller om vi väljer engelska titeln Chief Financial Officer (CFO), är på grund av sitt ansvar för företagets finanser per definition en väldigt kritisk person när det gäller utgifter och nyinvesteringar. Men visste du att du med hjälp av er IT-miljö kan få honom eller henne på din sida?

Topics: IT

Så påverkar generationsskiftet er IT-miljö

De gamla lämnar, de nya är på väg in - eller sitter redan och jobbar för fullt. Om 15 år utgör generationen född efter 1980 mer än 75 procent av vår arbetsstyrka. Ett omvälvande skifte som förändrar arbetslivet i grunden och även vad en IT-miljö måste klara av. Den nya generationen är nämligen IT-kräsen.

Topics: Personal

Därför väljer IT-avdelningar bort föråldrade och komplexa IT-miljöer

IT-avdelningar som vill gå i takt med tiden väljer bort att underhålla komplexa, föråldrade IT-miljöer. Att modernisera IT-miljön går hand i hand med att fokusera på rätt saker, förändra och effektivisera arbetssättet och få tryggheten på köpet.

Topics: Tillväxt

Utveckla din personal med hjälp av bekymmersfri IT

Den här bloggartikeln ska handla om arbetsmiljön. Som till stor del påverkas av hur "det rent praktiska" fungerar. Självklart spelar chefens sätt att coacha, småpratet med arbetskollegorna och en välfungerande kaffemaskin också stor roll. Och mycket mer. Men när allt kommer omkring är alla beroende av en smidig IT-miljö som bara fungerar och inte väcker några bekymmer. Som, när det går riktigt bra, kan lägga grund för att utveckla personalen.

Topics: Personal IT

Marknadstrender i Sverige och omvärlden kring IT som konkurrensfördel

När författaren Nicholas Carr för drygt tio år sedan publicerade sin artikel "IT doesn't matter" hördes det ett ramaskri i branschen. Många opponerade sig, och det av goda skäl. Spelar IT roll som konkurrensfördel? Har Carr fel? I och med detta inlägg vill vi med bestämdhet svara "ja, absolut" på båda dessa frågor.

Topics: Bekymmersfri IT Tillväxt IT

7 IT-trender som snabbrörliga verksamheter bör ha koll på

Det går inte en dag utan rubriker om att teknikutvecklingen är snabbare än någonsin, och att det nu är dags för IT-avdelningen att omdefiniera sitt uppdrag. Det framkallar säkert en känsla av villrådighet hos en och annan IT-chef, men läser man mellan raderna så finns det saker som återkommer. Läs vilka de röda trådarna är.

Topics: Tillväxt Säkerhet

Framtiden – en möjlighet med bekymmersfri IT

Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att uppfinna den, är ett välkänt amerikanskt ordspråk. I alla livssituationer, och även i näringslivet, gäller det att vara så proaktiv som möjligt för att slippa oönskade överraskningar och bekymmer. Att investera i bekymmersfri IT är ett exempel på proaktivitet.

Topics: Tillväxt

8 frågor IT-chefen bör ställa sin IT-leverantör

Vid en översyn av IT-miljön brukar det snabbt uppstå frågor kring budget, ansvar och deadlines. Det som många företagskunder ofta missar är att ställa leverantören mot väggen och avkräva den information som de har rätt till. Använd detta inlägg som ett sätt att rusta dig för förhandlingarna och bli en mer påläst kund.

Topics: IT

Koneo – vi gör IT enklare

Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.se

Prenumerera på vår blogg