Koneos blogg

Mobilitet - faktorn som skiljer bra företag från bättre

Micael Corneliusson

Byggarbetare som är mobil

Helt nya affärsmöjligheter och kortare beslutsvägar är en av fördelarna med att jobba mobilt. Många företag har fortfarande inte anammat den nya tekniken, men med tanke på vilka fördelar mobilitet kan ge är det hög tid att sätta igång! 

[Ladda ner Koneos guide för VD:n i tillväxtfasen!]

Tiderna har förändrats, tekniken utvecklas med rasande fart och det gäller att företagen hänger med. De som står kvar och stampar för länge på samma fläck kommer snabbt bli omsprungna av snabbare, modernare och mer digitala företag. Men det handlar förstås inte bara om att hänga med i svängarna, för företag kan mobilitet till och med vara faktorn som skiljer bra företag från bättre. 

Här är 3 fördelar med en mer mobil verksamhet: 

1. Ett försprång - både i kampen om medarbetare och kunder
Den yngre generationen, de så kallade 90-talisterna är mer eller mindre födda med en surfplatta eller smartphone i handen. Deras sätt att jobba kommer skilja sig mycket från hur det ser ut på många företag idag. Högt upp på deras önskelista när de söker jobb kommer flexibelt arbete och en modern IT-miljö som ger dem rätt verktyg för att kunna jobba mobilt och effektivt. Att kunna erbjuda det kommer därför bli en konkurrensfördel när det kommer till att attrahera personal, vilket är en vanlig utmaning för många företag i tillväxt- eller expansionsfasen.

Att jobba mobilt innebär också att du kan jobba mer effektivt, du kan till exempel jobba när du tar dig mellan två platser eftersom att du med hjälp av rätt plattformar kommer åt all information du behöver. Möten på distans, genom video eller Skype gör att restiden till och från möten försvinner och ger en mer effektiv arbetsdag. Men ett mer effektivt arbete ger också kortare svarstider, snabbare affärsbeslut och i slutändan – nöjdare kunder. 

2. Skapar nya affärsmöjligheter
I en mobil och digitaliserad värld räknar vi människor allt mer med att ständigt ha tillgång till både information, produkter och tjänster. Oavsett var vi är och vilken enhet vi använder. Helst ska det gå smidigt och fort.

Det i sin tur ger helt nya affärsmöjligheter, oavsett om det handlar om att hitta nya säljkanaler, att öka sin produktivitet eller få mer effektiva medarbetare. Molntjänster erbjuder de verktyg som behövs för att förbättra samarbetet, både internt och över företagsgränser. De svårigheter som tidigare funnits med att jobba mellan olika länder suddas allt mer ut, det blir också en affärsmöjlighet eftersom att landsgränser inte längre är ett hinder som samma sätt som tidigare. 

3. Nöjdare medarbetare
Företagets anställda är dess viktigaste tillgång. Utan personal kan företaget inte växa eller utvecklas. Det finns forskning som tydligt visar att nöjda medarbetare som trivs på jobbet är mer produktiva och generellt gör ett bättre jobb. Det har också visat sig att flexibelt arbete i sig ofta gör människor mer produktiva och effektiva eftersom de i större utsträckning kan styra sin arbetstid själva, och därför väljer att jobba när de känner sig som mest effektiva.

Att som VD låta dina medarbetare jobba mer flexibelt ökar också förtroendet chef och anställd emellan eftersom det inger en känsla av "frihet under ansvar". Medarbetaren känner att chefen litar på hen, tillit är en viktig faktor när det kommer till hur många trivs på jobbet. 

Mobila plattformar och arbetssätt

Men för att ditt företag ska få ut de maximala fördelarna som en mer mobil verksamhet ger så krävs det att ni har de plattformar som behövs. Du och dina anställda behöver också ha ett arbetssätt som främjar mobiliteten. Alla anställda behöver jobba på ett och samma sätt. Om företagets information ständigt ska vara tillgänglig för alla anställda så måste det skapas ett arbetssätt som främjar det. Allt som görs måste sparas i molnet, om en medarbetare istället sparar dokument lokalt på sin dator så försvinner möjligheten för andra att kunna ta del av informationen.  

Vi på Koneo erbjuder helhetslösningar för din IT, med allt från IT-produkter såsom programvaror och skrivare till IT-lösningar som molntjänster och virtuella arbetsplatser. Om ditt företag är redo för att ta steget mot en mer mobil verksamhet hjälper vi mer än gärna till! 

Sammanfattning

Ny teknik och mobila arbetssätt har helt förändrat vår arbetsdag. Det gör att vi kan jobba mer flexibelt och öppnar upp för helt nya affärsmöjligheter. För många företag kan mobilitet till och med vara faktorn som skiljer bra företag från bättre. 

Är du intresserad av mobilitet? Då tycker vi att vi tar ett möte. Läs mer om vilka frågor Koneos säljare kommer ställa till dig under ett säljmöte - ladda ner vårt frågebatteri för VD:n i tillväxtfasen

Ladda ner vår guide!

Topics: Digitalisering, expansion

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen