Koneos blogg

Marknadstrender i Sverige och omvärlden kring IT som konkurrensfördel

Mia Åslander

Marknadstrender kring IT som konkurrensfördel

När författaren Nicholas Carr för drygt tio år sedan publicerade sin artikel "IT doesn't matter" hördes det ett ramaskri i branschen. Många opponerade sig, och det av goda skäl. Spelar IT roll som konkurrensfördel? Har Carr fel? I och med detta inlägg vill vi med bestämdhet svara "ja, absolut" på båda dessa frågor.

Det viktigaste som IT-chefen och andra ledande beslutsfattare bör ha klart för är sig den påverkan som IT har på ekonomin. Det skriver Harvard-professorerna Warren McFarlan and Richard Nolan i ett direkt svar på Carrs provocerande teser. 

 • IT har gjort att tillverknings- och transaktionskostnaderna minskar kontinuerligt, vilket resulterar i ett helt nytt ekonomiskt läge för företagen och som samtidigt skapar möjligheten att utveckla produkter och tjänster som tidigare inte varit möjliga.
 • Finansiella transaktioner görs numera till en kostnad av några ören jämfört med kronor.
 • Nya aktörer har sett dagens ljus och dragit strategiska fördelar av IT:s påverkan på ekonomi. Alibaba, Amazon och Facebook är kanske de mest kända exemplen.
 • Gränserna mellan marknaderna och världsdelar har suddats ut och alla har numera samma möjlighet att nå en global räckvidd tack vare IT-nätverk och internet.

Samtidigt som tempot på marknaden skruvas upp, måste företagsledningar vara medvetna om hur IT kan ändra regler och förutsättningar kring konkurrens. Att göra affärer kommer att bli billigare samtidigt som företag kan utöka sina kunderbjudanden, exempelvis genom att erbjuda immateriella, informationsbaserade tjänster. Här nämner McFarlan och Nolan fordonsindustrin som exempel där bilar i ett tidigt skede fick ett högre upplevt värde tack vare teknik som kontinuerligt kände av vägförhållanden. Idag kan självkörande bilar nämnas som ett väldigt aktuellt exempel. 

IT kommer även i framtiden ge företagen möjlighet att differentiera sig - oavsett om det är tjänstens utformning, produktens funktioner eller bådas kostnadsstruktur. Det företag som först vågar ta steget, tar en risk och får ett försprång (som kan bli långvarigt om det finns uppföljningsmöjligheter). Den som följer efter som tvåa tar inte samma risk men måste springa ikapp. Du kan läsa mer kring ämnet i rapporten "Så vässar företag sin konkurrenskraft med modern IT". 

Framgångsrika företag tittar på tillämpningen av fördelarna kring IT ur minst tre olika synvinklar: 

 • Kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster
 • Förbättring av organisationsstruktur, produkter och tjänster
 • Utökning av räckvidd, nya partnerskap och tillhandahållande av nya IT-baserade tjänster

Samtidigt har det visat sig att outsourcing av infrastrukturen är ett bra sätt att kontrollera kostnader, bygga kompetens och frigöra resurser. Driftsäkerhet kommer att vara en viktig byggsten för framgång. För att uppnå denna tillförlitlighet läggs back office-funktioner, nätverksdrift och andra liknande uppgifter på specialister, och det till väldigt låga kostnader.

IT som konkurrensfördel i Sverige

Redan för nästan 20 år sedan forskades det i Sverige om hur IT har etablerat sig som ett hjälpmedel i dåtidens företag och i hela samhället. Det som konstaterades då gäller även idag. IT, ansåg man då, har en mycket större potential än att bara göra gamla sysslor lättare och för med sig stora nya möjligheter att förändra reglerna som tidigare gällt. Den tidigare så onaturliga kopplingen mellan IT och konkurrenskraften är idag naturlig.

En undersökning ur IT-ekonomins barndom om ett nytt mätsystem inom pappersbranschen och dess inverkan på konkurrensen visade då att totalkostnaden för papperstillverkningen hade sänkts med upp till 10 procent. Liknande, ännu mer spektakulära räkneexempel har presenterats av andra forskare vilket gör att det framträder en bild av IT visst spelar roll i konkurrensen.

Tittar man på dagens organisationer så är det marknadscheferna som i störst utsträckning vill ha mer resurser för IT-system. Så mycket som var tredje bland dem tycker att deras resurser idag inte räcker till, enligt vissa undersökningar

Varför tycker de det?

 • Eftersom de vill använda IT som ett konkurrensmedel och som ett sätt att leverera ett mervärde till kund. Statistiken visar att marknadschefen är engagerad i valet av IT-system. Antingen ställer de konkreta krav på hur de ska fungera eller lämnar synpunkter på de befintliga systemen och/eller leverantörer.
 • Men, marknadschefen är missnöjd med ledningens kompetens om IT. De tycker att varken VD eller ekonomichefen är tillräckligt insatta i IT-besluten.
 • Kostnaden är minst viktig för marknadschefen vid val av IT-system. Endast 17 procent har fokus på kostnaden i första hand. Bland övriga beslutsfattare är denna siffra högre: 24 procent. 

IT som en beståndsdel av de mest framgångsrika företagen

Undersökningsföretaget Gartner menar att alla företag är informationsföretag, oavsett vad de producerar eller vilka tjänster de levererar.

Noggrannheten, hastigheten och precisionen av IT-system innebär skillnad mellan att vinna eller förlora kunder, hålla supply chains lönsamma och skapa nya koncept för intäktsgenererande produkter och tjänster. Världens bäst skötta företag har kunddriven IT som en del av sitt DNA. IT är en beståndsdel av dessa företag.

Framgångsfaktorerna enligt Gartner:

 • Kundinriktad IT
 • En integrerad, standardiserad och enhetlig IT-organisation
 • Bra användning av CRM

 

Sammanfattning

Betydelsen av IT som konkurrensfördel går inte att underskatta. Frågan är inte om IT har en betydande inverkan på företagets konkurrenskraft. Snarare är frågan hur stor denna inverkan är och hur den kan maximeras. Företag som förutser IT:s inneboende kraft kommer att kunna kontrollera framtiden. Företag som missar IT-tåget kommer att tvingas att acceptera förändringar i marknadens utformning, förändringar som andra har initierat. Till slut kommer de IT-fientliga företagen inse att de halkar efter.

Vill du veta mer om hur andra företag vässar sin konkurrenskraft med hjälp av IT och digitalisering?  

Ladda ner din rapport här!

Topics: Bekymmersfri IT, Tillväxt, IT

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen