Koneos blogg

"Man kommer inte omkring siffernötandet"

Mia Åslander

johan-martinsson-intervju.png
Som entreprenör eller VD har du säkert stött på utmaningar i ditt arbete att ta företaget från litet till stort. Självklart är varje verksamhet unik, men vill man jämföra sig själv med andra talar mycket för att titta på vilken fas i utvecklingen företaget befinner sig. Vi har talat med VD:n och managementkonsulten Johan Martinsson om frö-stadiet, uppstart, tillväxt och de efterföljande faserna.

Johan är en erfaren företagsledare med ett flertal uppdrag från Volvo. Som 26-åring fick han sitt första chefsuppdrag för Volvo Car Corp i Tyskland. Han har även etablerat Volvo i Ryssland och jobbat med Volvo Event Management. Därefter köpte han en grossistverksamhet som importerade och sålde MC-tillbehör och cyklar, och tog sedan steget till Mäklarhuset, som VD och styrelsemedlem. Efter en sejour i bankvärlden blev han VD och delägare hos managementkonsultbolaget Madicon. Han är också VD för intresseorganisationen Svensk Franchise.

1. Varför pratas det om livscykler när det gäller företag?

Det är för att vi i västvärlden är vana vid att se livet linjärt. De flesta företag går dock i cykler, och kommer och går tillbaka till olika stadier.

2. Ska man skilja på fas i livscykel och företagets storlek?

Till viss del, ja. Hos Madicon använder vi bildspråket med toppar och dalar, det kan ju gå upp och ner för stora företag också. Många företag skapar också dotterbolag när de vill vara innovativa och inte kan ändra sin ”stora” verksamhet tillräckligt snabbt.

3. Vilka utmaningar ser du för VD:n i frö-stadiet?

Man har en egen bild, en vision som är unik. Men man är ganska lite lyhörd och tar inte in fakta, slarvar med omvärldsbevakning och research. Man är alltså lite naiv, och söker inga svar på sina teser. Då kan det vara bra att ta in andra som kan vara ”djävulens advokat”, något som man dock allt som oftast inte råd med det i denna fas.

4. Vad ska VD:n tänka på i uppstartsfasen?

Det är svårt att hitta kapital utan att själv vara beredd att investera. Man har en omkostnadsmassa som måste hanteras, så du måste vara beredd på att arbeta utan lön. Det uppkommer ofta kostnader som man inte förutsett, det finns även en viss naivitet även där.

Det finns ju en mängd start-ups just nu, med unga dynamiska ledare. Men de måste klustra sig. Det finns en stor vinst i dynamiken, delningsekonomin är start-up företagens största vinst. Där kan de dela på kostnaderna och mycket annat. Att våga dela med sig är de ungas styrka.

5. Vilket är kardinalfelet som man bör undvika i tillväxt-/etableringsfasen?

Detta är ju sanningens ögonblick, nu börjar folk titta på dig. Samhället är byggt kring formalia. Så det är väldigt viktigt att juridiken stämmer, alla avtal ska vara korrekta och att man sköter sin åtaganden i form av skatter och så vidare. Styrelsen kommer också att ställa krav. Många företag missar i denna fas att deras största tillgång är de immateriella tillgångarna och de har inte heller skyddat denna egendom i tillräckligt stor omfattning.

6. Hur gör man bäst när man ska expandera?

Det finns ju flera expansionsmodeller – till exempel egna enheter, joint ventures eller franchise. VD:n måste fråga sig hur mycket egen kapital han eller hon har för att expandera. En franchisemodell är attraktivt, företag växer snabbt, men de bygger ett lägre eget värde på moderbolaget om man bygger det på anslutningsmodell. Men det finns andra franchisemodeller som även bygger stora värden hos franchisegivaren.

Det krävs dock mycket jobb med siffror, det berömda Excel-arket. Man kommer inte omkring siffernötandet. Vill VD:n inte det, bör han/hon ta hjälp av någon som kan. Då kan VD:n istället jobba med scenarioplanering - en metod för företag att förutse och hantera framtida förändringar.
Jag har dock sett alldeles för många ”hockeyklubbor” som visar en brant stegring.

7. Ditt bästa tips för mognadsfasen (som ibland går över till VD:ns exit)?

Denna fas inträffar oftast när VD:n tycker att det inte längre är spännande eller intressant. Han/hon får inga nya kickar, och då går det ofta utför. Då behövs en annan typ av ledarskap, ett ledarskap som går ut på att förvalta. Det är inget för entreprenören, som riskerar att peta i detaljer och därmed direkt eller indirekt förhindrar företagets utveckling.

8. Hur inspirerar VD:n sina medarbetare?

Det beror på vilken ledarfilosofi vill du jobba enligt. Hur vill du göra? Det pratas om olika ledarstilar, men oftast blir det bara kopior av gamla stilar. En bra ledare får ut det bästa ur varje individ. Alla individer vill väl. Min filosofi har varit att personalen ska ta hela ansvaret. ”Trust but verify” ”Don’t take yourself seriously, take your competition seriously.”

9. Nätverk och mentorer, vilka är fördelarna med det?

Du får in någon som tittar på verksamheten utifrån, istället för att titta på det operativa. Mentorn och VD:n kan också korsbefrukta varandra och knyter samman varandra med andra personer. Lite som en ”switch”, faktiskt – vikten av det har jag lärt mig framför allt under mina utlandsuppdrag.

10. Vad tycker du om litteratur. Vilka böcker ska VD:n läsa?

Jag rekommenderar Sun Zis ”The Art of War” (Krigskonst).

11. Kommer det bli fler livscykler i framtiden?

Ja, det tror jag, företag blir organismer i framtiden. Många företag försöker hitta en till dimension, de är värdegrundsdrivna. Både anställd och VD vill kunna ställa sig bakom det företag åstadkommer. ”Det gäller inte att bara sälja tvättmaskiner, det gäller också att förklara att maskinerna gör något bra för världen som jag ställer mig bakom.”

Hela intervjun med Johan hittar du i vår rapport Från frö-stadiet till mognad och exit. Där uttalar sig även andra experter om utmaningarna för VD:ar och entreprenörer. Ladda ner rapporten här nedan!

Ladda ner vår rapport!

 

 

Topics: Tillväxt

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen