Koneos blogg

"Jag skulle inte klara mig utan IT"

Mia Åslander

Christer Arnberg
CA-Boden, ett norrländskt företag som tillverkar fritidshus, har som mål att producera hus på ett mer standardiserat sätt än vad som varit gängse. För att kunna klara det är VD:n helt beroende av IT. 

Christer Arnberg är VD till CA-Boden, en svensk producent och leverantör av fritidshus som Attefallshus och friggebodar. Det var utifrån insikten att produktionsprocessen kring modulbyggda hus borde gå att standardisera som Christer grundade företaget för drygt 15 år sedan. Omsättningen har varit stadig och i genomsnitt har CA-Boden haft tio anställda de senaste fem åren.

På väg in i en tillväxtfas

Trots att CA-Bodens verksamhet har en relativt hög mognadsgrad, är det tydligt att företaget varken satsar på en geografisk eller segmentell expansion, utan är på väg in i en tillväxtfas igen. Enligt Christer är målet att öka omsättningen med upp till 25 procent de kommande två-tre åren. Men det finns inga planer på att öka antalet anställda på produktionssidan.

- Vi hade 14-15 medarbetare för några år sedan, men jag märkte att det då blev gruppbildningar i företaget som jag inte ville ha. Dessutom hade jag svårt att kunna hantera verksamheten själv, vilket alltid har varit mitt mål, berättar Christer.

Företaget har dock fått en nyanställd, om än på halvtid. Christer har rekryterat en marknadsansvarig och dennes aktiviteter ska ge ett direkt resultat på orderingången. Första steget var att lansera en ny hemsida - och fler saker är på gång.

- Jag vet att han redan nu kikar på att automatisera kundernas feedback så att det kan ligga till grund för att vässa vår produktionsprocess. Vi tar visserligen in synpunkter från kunderna redan idag, men det är en ganska manuell process, säger Christer.

Få in fler ordrar för att kunna välja bort olönsamma

Genom att få in fler ordrar, det vill säga få upp volymen, hoppas Christer på att kunna välja de ordrar som är mest lönsamma för företaget.

- Vi har inga problem med att exempelvis ändra takvinkeln på ett hus om en kund explicit vill det. Men rent lönsamhetsmässigt är sådana beställningar inte optimala. 

Som det relativt lilla företaget som CA-Boden är, har de ansvariga traditionellt sett ofta haft svårigheter att kunna ta emot nya ordrar i och samtidigt producera och leverera till kunder som redan har beställt.

- Vårt ordersystem är ganska enkelt, man beställer ett hus antingen via telefon eller vår hemsida. Så ibland har jag inte kunnat svara i telefon helt enkelt för att jag inte hann bereda alla ordrar som var på väg in. 

"Helt beroende av IT"

På frågan om CA-Boden skulle kunna klara sig utan IT, svarar Christer nej.

- Egentligen är jag ganska ointresserad av teknik och tekniska frågor, jag vill helst att det bara ska fungera!

Men IT-beroendet är inte så konstigt med tanke på att företagets i stort sett enda försäljningskanal är internet. Dessutom säger Christer att han helst vill ha pålästa kunder, som vet vad de vill ha, och för det krävs information på nätet.

Men även internt är IT en av grundstenarna i verksamheten. Exempelvis sitter den nyanställda marknadsansvarige på annan ort.

Sammanfattning

CA-Bodens utmaningar är ganska typiska för företag som befinner sig i tillväxtfasen. Tillväxt-VD:n behöver fokusera på områden som kundinflöde, rekrytering och ekonomisk balans, och dessa kan du läsa mer om i vår guide VD:ns guide till tillväxtfasen… och hur IT kan stötta. Ladda ner den här nedan.

Ladda ner vår guide!

 

 

Topics: Tillväxt, IT

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen