Koneos blogg

IT-landskapet en förutsättning för att alla kan ta ett steg framåt

Mia Åslander

IT-landskapet en förutsättning för att alla kan ta ett steg framåt

Som IT-chef har du säkert märkt att IT för de allra flesta medarbetarna inte är mer än ett redskap. Datorerna och utrustningen ska bara fungera, alltid vara till hands och inte krångla när det gäller att skriva ut dokument eller öppna en bilaga till ett mejl. Det som många glömmer bort är att en IT-miljö som inte skapar några bekymmer faktiskt utvecklar varje enskild medarbetare. Hur? Det ska vi förklara i detta blogginlägg.

Undersökning efter undersökning visar hur viktigt det är med personlig utveckling inom arbetslivet. Framför allt 90-talisterna anger att personlig utveckling är viktigast för dem när de söker ett nytt jobb: En undersökning från PwC om ungas attityder och förväntningar på arbete och karriär världen över visar att de som jobbförmåner främst efterfrågar personlig utveckling och coachning.

Personlig utveckling kommer med tiden alltså få en allt större plats i arbetslivet. Jobbet måste ge utrymme för att individen kan ta hand om och utveckla sig själv. En medarbetare är ingen robot. Å ena sidan ska personalen hitta balansen och lugnet som krävs i dagens hektiska vardag för att inte gå in i väggen, å andra sidan måste varje anställd kunna ladda batterierna och bli motiverad.

Modern och flexibel, bekymmersfri IT kan bli en viktig byggsten och möjliggörare i individens strävan efter utveckling. Mer om detta i de följande avsnitten. 

Tid och plats för arbete

Många känner sig instängda på kontoret. Kanske är det till och med krångligt att ta sig till kontoret. Eller så är det rörigt att få ihop livspusslet när det gäller arbetstiden. Då kan det vara bra att veta att det enligt de flesta studier inte finns något samband mellan lycka och arbetstid. Forskarna är överens om faktorn hur mycket eller när man jobbar inte har någon större betydelse för en individs personliga utveckling.

Flexiblare arbetstider, som också efterfrågas mer och mer i och med de nya, unga generationernas intåg på arbetsmarknaden, kan möjliggöras med IT. Ta bara exemplet molnteknologi med information som är tillgänglig oavsett var man befinner sig, bara det finns en internetuppkoppling. 

Samarbete

Samspelet med kollegorna är otroligt viktigt för hur bra vi mår på arbetsplatsen – och ju roligare jag har på arbetet desto roligare har mina kollegor. Studier visar att ens vilja till samarbete och öppenhet brukar returneras i form av gladare stämning och kamratskap som ökat välbefinnande för egen del.

Information som sparas i molnet öppnar för samarbete och gemensam kreativitet. Alla inom organisationen kan komma åt dokumentet och antingen ändra i det direkt eller kommentera (vill man inte att andra ser, går det också att ordna). Det är just den öppna tanken med molnteknologin som brukar uppskattas av de som tagit steget från en IT-miljö med lokalt sparade dokument, eller gemensamma servrar till molnet.    

Kompetensutveckling

Nästan alla som söker ett jobb vill bli bättre på sina yrkesmässiga färdigheter. Och nästan alla som varit på en arbetsplats ett längre tag känner att de vill bli bättre och få mer kompetens. Personlig utveckling innebär i allra högsta grad att bli vassare på sitt jobb. Man kanske till och med vill lära sig kunskaper som behövs för att ta nästa steg i karriären, antingen inom företaget eller externt.

I en undersökning bland anställda på Trafikverket menade samtliga respondenter att utveckling i arbetet främst handlar om att få möjlighet att prova på nya saker. Dock ansåg flera att det även handlar om att få en mer ansvarsfylld roll, nya utmaningar eller att utveckla befintliga arbetsuppgifter. Majoriteten av respondenterna förklarade att utvecklingsmöjligheterna på Trafikverket var en orsak till varför de har valt att stanna på Trafikverket så pass länge som de gjort.

Även här kan modern, bekymmersfri IT vara ett sätt att möjliggöra utvecklingen. Vanliga ordbehandlings- eller kalkuleringsprogram har en sådan bredd av funktioner så att vi i de allra flesta fall utnyttjar enbart en bråkdel av dem. Samtidigt är det gynnsamt för företaget om det finns spetskompetens i dessa program. Att utbilda sig i funktionerna kan antingen ske enligt devisen ”learning by doing” eller inom ramen av en kurs. 

Kommunikaton

Det är statistiskt bevisat att de företag som kommunicerar mest internt ligger i framkant vad gäller konkurrenskraft och tjänsteerbjudande. Detta beror till stor del på att medarbetarna får en känsla av delaktighet i den öppna och aldrig sinande kommunikationsströmmen. Alla är informerade och vet vad som förväntas av dem, dagligen och på längre sikt.

Kommunikationsverktyg i moderna IT-plattformar stöttar samtalet avdelningarna och individerna emellan. Ledningsgruppen kan få feedback på initiativ och reagera på inspel och eventuell kritik. Med bekymmersfri IT blir ”radioskugga” ett minne blott.

Men pengar, då?

Faktum är att det inte finns några bevis för att de som har högst inkomst är lyckligast. Lönechecken har ingen större betydelse för hur lycklig en individ upplever sig. Forskarna säger att vem som helst skulle bli högst förvånad över hur små skillnaderna är i självskattad lycka mellan höginkomsttagare och de som tjänar minst. 

Sammanfattning

Enligt en rapport som fackförbundet ST släppte år 2008 tar unga akademiker främst fasta på intressanta arbetsuppgifter och personlig utveckling vid valet av arbetsgivare. Bland de tre dimensionerna i arbetslivet - ekonomisk, social och personlig utveckling – får den sistnämnda störst vikt. Som vi har visat i denna artikel finns det flera sätt att underlätta personlig utveckling med hjälp av modern, bekymmersfri IT.

Motiverad personal, som får utvecklas, är självklart en konkurrensfördel. Vill du veta hur andra företag gör för att vässa sin konkurrenskraft? Ladda ner vår rapport!

Ladda ner din rapport här!

Topics: Personal

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen