Koneos blogg

Därför väljer IT-avdelningar bort föråldrade och komplexa IT-miljöer

Mia Åslander

komplex-it-miljo.jpg

IT-avdelningar som vill gå i takt med tiden väljer bort att underhålla komplexa, föråldrade IT-miljöer. Att modernisera IT-miljön går hand i hand med att fokusera på rätt saker, förändra och effektivisera arbetssättet och få tryggheten på köpet.

Inget snack om saken - att byta IT-miljö är resursintensivt. Det kostar en del pengar och tar tid. Alltför många företag fokuserar bara på att få det överstökat så fort och smärtfritt som möjligt.

Och det är inte så konstigt att ROI, alltså att få ut så mycket som möjligt av den nya miljön, är så vitalt. Men det som glöms bort är att ta vara på resan som det innebär att införa eller byta IT-miljö. Har man istället förståelse och stöd för expansion och innovation från hela verksamheten så ser bilden helt annorlunda ut.

Digitaliseringens kraft ska inte underskattas och görs det på rätt sätt får företaget en inre boost i och med att personalen är med på tåget. Man får också verktyg och kunskap att nå nya marknader och kunder.

De vanligaste anledningarna till att välja bort en komplex och föråldrad IT-miljö

1) Systemet har rent tekniskt blivit föråldrat
En tekniskt föråldrad IT-miljö resulterar inte sällan i att vissa uppgifter istället blir halvmanuella eller till och med helt manuella. Kanske är det integrationerna som ställer till det, så att synkronisering av data mellan olika undersystem inte längre fungerar - med manuell dataimport eller gammal, hederlig "copy and paste" som följd.

2) Verksamheten har förändrats men inte IT-landskapet
Om det finns en gemensam trend som genomsyrar hela näringslivet, så är det nog faktumet att företag har blivit mer snabbrörliga. Avdelningar knoppas av eller outsourcas och det fokuseras allt mer på kärnaffären. Vissa företag tar steget ut till webben och erbjuder sina produkter där medan de skär ner på den fysiska affären. Befintliga interna systemmiljöer hindrar exempelvis marknadsavdelningen att hänga med i utvecklingen. Även om de börjar bygga bra och potentiellt effektiva projekt får de avbryta sitt skugg-IT-projekt då teknikarvet sätter stopp för dem. Det finns säkert fler anledningar att nämna, men att IT måste hänga med när företaget skiftar fokus är uppenbart.     

3) Företaget har växt ur sin IT-miljö
Fler anställda på flera orter, nya hot från hackare, nya anställda med nya krav... oavsett vilket: På ett eller annat sätt kommer IT-chefen fram till att smärtgränsen är passerad och att det nu faktiskt är läge att upphandla en ny IT-miljö.

4) IT-miljön tar upp en för stor del av den tillgängliga budgeten
Serverhallar kostar pengar. Servrar likaså, framför allt när de behöver uppgraderas. Driften är också kostnadsintensiv. Vilket skäl som än väger tyngst så finns det stora anledningar för IT-chefen att ständigt optimera budgeten och om lösningen ligger i att välja bort det gamla, komplexa IT-landskapet så gäller det att ”walk the walk” och "talk the talk".

Även andra drivkrafter är starka – som rädslan att bli omsprungen av snabba konkurrenter. Systemarvet väcker upp sömniga ledningsgrupper som ser företag utan så kallad ryggsäck riva upp branscher som tv (Netflix), taxi (Uber) och hotell (AirBnB). Och så har vi förstås musiktjänsten Spotify  som blev en riktig inspiratör när den i och med sin lansering omkullkastade alla tidigare sätt att lyssna på musik. 

Modern IT – små medel, stor effekt

Vi skrev i början att det är kostnadsintensivt, men sett ur ett tidsperspektiv på sex till 18 månader rör det sig ändå om ganska små medel. Och sett till möjligheten att utmärka sig och öka konkurrenskraften, till exempel genom att tid och pengar kan läggas på annat än manuella processer, så är det en investering som lönar sig.

Modern IT frigör en stor tidmassa: Den effektiviserar arbetsprocesser, vässar internkommunikation och tar samarbetet till nya höjder med hjälp av smidiga verktyg. En flexibel IT-miljö hjälper med andra ord att öka företagets tillväxt.

Huret ligger i de medvetna IT-valen. Genom att välja en modern molntjänst och slopa de gamla lösningarna frigörs resurser, kärnverksamheten får ett ökat fokus och hela företaget drivs att jobba för framtiden.

  • Det ligger stora fördelar i att ta hjälp via outsourcing, och det ger en potential att lyfta hela verksamheten. Det är en inte bara en strategi utan en styrka i sig att ta hjälp. Först och främst för att det möjliggör att fortsatt arbeta med sin kärnverksamhet på ett fokuserat sätt, och också för att man får ett bollplank i form av en expert. 
  • För företag som av olika skäl inte kan outsourca IT finns alternativ: Utbilda befintlig personal som visar intresse och lust för området! Tillväxtverket skriver i en rapport att det bland de anställda står högre i kurs att kompetensutveckla tillgänglig personal än att nyanställa. Att den befintliga personalen har en kännedom om företaget kan vara en fördel. Visar företaget på detta sätt dessutom tillit till sin personal, är det förtroendeingivande och stärkande internt. 

Rensa gammalt skräp som inte är IT

Det ska läggas till att en ny, fräsch IT-miljö kan innebära mycket mer än enbart ny funktionalitet. Projektet som startas i och med övergången till den nya miljön kan bli ett bra sätt att rensa gammalt ”skräp”, till exempel när det gäller verksamhetens processer. Identifiering och kartläggning av dessa ger en tydlig bild över hur avdelningarna arbetar idag. Ganska så småningom upptäcks tidstjuvar och åtgärder för att effektivisera arbetet växer fram. Processerna kan även behöva skräddarsys för att bättre passa den nya IT-miljön för att få ut maximal kapacitet och effektivitet av investeringen. 

Sammanfattning

Det kan låta skrämmande att välja bort ett befintligt IT-landskap. Men skälen till att ta det steget är många, som exempelvis en ny verksamhet eller nya medarbetare. I och med övergången kan hela företaget effektiviseras, tidsmassa frigöras och konkurrenskraften stärkas.

Vill du veta mer om hur andra företag gör för att stå sig starka i dagens globala konkurrens? Ladda ner vår rapport!

 Ladda ner din rapport här!

Topics: Tillväxt

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen