Koneos blogg

Här är uppstartsfasens 7 största fallgropar

Mia Åslander

Uppstartfasens utmaningar

Varje år startas cirka 50 miljoner nya företag världen över. Detta betyder ungefär 140 000 nya företag dagligen. Imponerande siffror, men all denna mångfald till trots står varje entreprenör inför samma utmaningar - och de kan lätt hamna i samma fallgropar. 

Många företagare är så övertygade om sin egen affärsidé att utmaningarna ofta hamnar i skymundan - men de kommer att behöva handskas med dem inom en överskådlig framtid. Därför kan det vara en bra idé att förbereda sig och - om möjligt - hitta sätt att minska utmaningarnas påverkan. Insikterna i detta inlägg kommer från Creatlys blogg, och jag tycker att författaren har lyckats att sammanfatta problematiken på ett bra sätt. 

Fallgrop 1: Entreprenören underskattar konkurrensen

Affärsvärlden är skoningslös. Alltid pågår det någon tävling om något - kunder, nischer eller innovation. Och i det fria informationsflödets tid har denna konkurrens bara blivit hårdare och hårdare.

I praktiken finns det ingen felmarginal. Oavsett om entreprenören siktar på B2B eller B2C-marknaden så märks konkurrenterna som flåsar i nacken. Så för att kunna överleva i denna konkurrenskraftiga affärsmiljö måste företagen våga sticka ut hakan. Det gäller att vara aggressiv för att få den uppmärksamhet som krävs. Endast då sticker man ut i myllret som uppstår i en marknad med ständigt utmanande och expanderande företag.

Fallgrop 2: Affärsplaner byggs kring orealistiska förväntningar

Framgång kommer inte av sig själv, men det föder förväntningar. Förväntningar som kan vara svåra att leva upp till.

Nästan varje nystartat företag börjar känna motvind när det känner av omvärldens "orealistiska förväntningar" efter en stark uppgång. Det gäller att komma ihåg att framgång är kortlivad, medan förväntningar aldrig slutar. Det är här nystartade företag måste komma ihåg vilka de verkliga förväntningarna är, som de kan svara upp mot. Begrepp som hållbarhet och långsiktighet brukar nämnas i dessa sammanhang, och detta kräver ett konsekvent tillvägagångssätt.

För att lyckas i en konkurrenskraftig marknad måste nystartade företag ha höga, men kontrollerbara förväntningar, hålla koll sina resurser, sin tillväxtpotential och andra parametrar.

Fallgrop 3: Rekrytering av fel kompetens och personlighet

En av de viktigaste faktorerna som lägger grund för företagets utveckling är sammansättningen av teamet. Ett team som består av individer med liknande egenskaper och följer samma vision. För att utvecklas måste organisationer i allmänhet - och i synnerhet nystartade företag - anställa lämpliga kandidater.

Det finns en stor talangpool tillgänglig. Så att välja en lämplig kandidat som passar jobbet är en knepig uppgift. Det är en av de största utmaningarna för nystartade företag i denna digitala tidsålder. När man söker en lämplig kandidat måste organisationerna komma ihåg en gyllene regel: Lika barn leker bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna.

Fallgrop 4: Valet av fel strategisk partner

Ensam är stark, tycker många. Vilket inte skulle kunna vara mer fel för nystartade företag. I det ständigt växande och föränderliga digitala tidevarvet, där företag behöver kämpa hårt för sin överlevnad, är det dock svårt att hitta nystartade företag som är pålitliga partner. Det är verkligen en stor utmaning för nystartade företag idag. 

Det finns mycket att hämta i ett partnerskap, men entreprenören måste överväga olika faktorer innan hen bestämmer sig för att samarbeta med ett annat företag som är verksamt i samma bransch. För att få ut det mesta ur ett partnerskap bör nystartade företag söka sig till organisationer som har en väletablerad närvaro på marknaden och ett gott rykte.

Fallgrop 5: Dålig koll på det finansiella

När intäkterna ökar, ökar också utgifterna. En av de största utmaningarna som nystartade företag står inför idag handlar om att hålla en ekonomisk balans.

Många nystartade företag är starkt beroende av sina investerare - eller så lägger entreprenören mycket pengar på sitt företag ur egen ficka. Ibland, när det finns en kontant tillströmning av intäkter, finner många entreprenörer det verkligen svårt att hantera sin ekonomi.

För att ta itu med denna typ av situation måste nystartade företag vara försiktiga och inte släppa taget. Att ta hjälp av en välrenommerad finansiell rådgivare kan verkligen hjälpa till när det gäller att undvika att hamna i finansiella oegentligheter.

Fallgrop 6: En osäker IT-miljö

Oavsett om du startar en målarfirma eller är verksam på internet - i den digitala tiden är alla beroende av ett fungerande skydd mot dataintrång. Hackare är överallt, och de kommer att dra nytta av alla kryphål som era system erbjuder.

Antalet cyberbrott har ökat dramatiskt under de senaste åren, och det kommer att öka ännu mer. Cyperbrottslingar som kommer över känsliga uppgifter som anställdas specifikationer, bankkontoinformation eller annan relaterad information som anses vara viktig för det nystartade företagets överlevnad, är av intresse.

För att skydda all viktig information måste nystartade företag ha robusta och fungerande säkerhetssystem på plats.

Fallgrop 7: Brist på förtroende från kunderna

Kunden har alltid rätt. Att vinna en kunds förtroende är en av de viktigaste utmaningarna som företagen i allmänhet - och i nystartade i synnerhet - står inför idag. Med en nöjd och lojal kundbas kan företag skala upp och påbörja sin resa mot tillväxt och expansion. Motsatsen till det - missnöjda kunder kan stjälpa vilket företag som helst.

Kunderna är den verkliga nyckeln till framgång. Ryktesspridning, word-of-mouth och recensioner i sociala medier kan ge nystartade företag ett försprång gentemot etablerade jättar.

För att vinna kundernas förtroende och lojalitet måste nystartade företag arbeta proaktivt för att etablera ett kundcentrerat arbetssätt. Bara på så sätt kan de lyckas i sin strävan att få den hållbara tillväxten och de framsteg som de vill uppnå i dagens stenhårda konkurrens.

Sammanfattning

Konkurrens, förväntningar, rekrytering, partnerskap... det är fallgropar som nystartade företag måste ha koll på - tillsammans med finansiella frågor och cybersäkerhet. Sist men inte minst gäller det att hitta kunder och vinna deras förtroende. Frågan är om just denna punkt är den viktigaste.

Läs gärna VD:ns guide till uppstartsfasen ...och hur IT kan stötta. Ladda ner den här nedan.

Ladda ner

 

 

Topics: Tillväxt

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen