Koneos blogg

Framtiden – en möjlighet med bekymmersfri IT

Mia Åslander

Framtiden med bekymmersfri IT

Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att uppfinna den, är ett välkänt amerikanskt ordspråk. I alla livssituationer, och även i näringslivet, gäller det att vara så proaktiv som möjligt för att slippa oönskade överraskningar och bekymmer. Att investera i bekymmersfri IT är ett exempel på proaktivitet.

Så möt framtiden med en välutrustad, bekymmersfri IT-miljö. Det finns många fördelar att utnyttja redan idag, bland annat  genom att ställa om från förvaltning till proaktivt arbete och dra nytta av den tid som sparas. Det skriver bland många andra Microsoft om, i Det nya arbetslivet - och denna bloggartikel bygger på flera av inläggen som samlats under denna tagg.  

1) Verksamhetens digitalisering = framtidssäkring

Generation Y, och ännu yngre generationer som kommer ut på arbetsmarknaden nu ser det digitala arbetssättet som en självklarhet. De uppskattar och kräver valfrihet och flexibilitet. Detta är så viktigt för Generation Y att det ofta prioriteras högre än tjusiga titlar och högre lön. 

2) Avancerade lösningar är nu tillgängliga för alla företag

Molnteknologins genomslag har betytt mycket för IT:s prisbild. Funktioner och program som traditionellt sett varit förbehållna storföretag har blivit prisvärda. Helt plötsligt har små och medelstora företag råd med exempelvis business intelligence. Alla kan använda sig av den nyaste tekniken med garanterad säkerhet, hantering och underhåll. Medarbetaren får tillgång till den i valfri enhet, endast internetuppkoppling krävs.

Storleken på ert företag är oviktigt, tillgången till lösningarna är den samma. Er månadsfaktura bygger helt på hur många användare som läggs till, och kan på så sätt skalas upp och skalas ner, och det rätt snabbt. 

3) Modern teknik och molnet garanterar hög säkerhet

Modern IT väcker inga bekymmer när det gäller säkerhet och sekretess. Molntjänster är över 99 procent tillgängliga, och uppdateringarna och underhållet hanteras löpande.

Det finns faktiskt ingen större anledning att känna sig osäker kring molntjänster och säkerhet. De senaste operativsystemen är mycket säkrare än sina gamla företrädare och de stöttar dessutom ett modernt och flexibelt sätt att arbeta. De är också kompatibla med all slags hårdvara, mjukvara och även plattformar. 

4) Ni betalar endast för det ni behöver

Licenshantering blir väldigt enkelt med molnet, och ni kan vara säkra på att era licenser hanteras enligt lag och avtal. Ni slipper betala för licenser som ni inte använder och kan investera i andra resurser. Sänkta kostnader för IT och en skräddarsydd IT-miljö är absolut två trevliga sidoeffekter av molnteknologin.

En molntjänst är ett slags abonnemang, och molnkunderna har full kontroll över sin användning. Om det behövs kan kunderna sätta en övre gräns. Å andra sidan kan de under en kortare period koppla på extra utrymme för lagring eller andra tjänster/tillägg.  

5) Molnet gynnar er tillväxt

9 av 10 småföretag vill växa men har växtvärk. De hinner inte växa så fort som de vill. Dessa företag bör ta sig en funderare på hur tekniken kan hjälpa till på alla plan.

Företag som satsar på den senaste tekniken är steget före. Den tidigare omöjliga ekvationen att minska kostnaderna när företaget växer är en realitet nu. Hela företaget påverkas positivt av investeringarna i ny teknik.

Låt någon annan ansvara för drift och uppdateringar, och bli bäst på det ni kan bäst. Det driver ert företag framåt, och era tjänster/produkter gynnas. 

6) Mobila medarbetare skapar effektivitet

Medarbetare som jobbar i en bekymmersfri IT-miljö, till exempel genom möjligheten att jobba hemma eller på resande fot, jobbar effektivt. Det visar de flesta undersökningarna. Och inte bara effektiviteten ökar, även det interna företagsklimatet får sig en uppsving. Frihet under ansvar blir realitet när varje anställd kan påverka balansen mellan jobb och privatliv, det så kallade "livspusslet". Alla blir mer engagerade. 

Videokonferenser är ett av flera fascinerande exempel - de går snabbt att kalla till och kan inkludera deltagare från hela landet och hela världen, samt kollegor som inte är på kontoret just vid ett speciellt tillfälle.

Det finns fördelar för de flesta genom att erbjuda ökad rörlighet och valfrihet. Effekten av ett förenklat samarbete och krympande avstånd går att räkna hem!  

7) Ny IT tar samarbetet till nästa nivå

Den moderna IT-miljön påverkar positivt på flera sätt. Videomöten, onlinekonferenser, chattar, samarbetsytor och Facebook-liknande sociala plattformar är otroligt användarvänliga och knyter tajtare band mellan kollegor och samarbetspartners.

Tekniken ökar inte avstånden människorna emellan, utan det förenklar samarbetet. Och detta på ett enkelt sätt, eftersom användargränssnittet känns igen eller är enkelt att ta till sig. 

8) Det blir enklare att få tillgång till kunskap om kunderna

Kunskap om dina köpare, hur de beter sig och hur deras köpprocess ser ut har aldrig varit enklare att få tillgång till. Det blir lätt att få tillgång till informationen i det dagliga arbetet och dela denna kunskap - antingen visuellt, via mejl, eller på annat sätt.

Informationen finns i CRM:et, och bäddar för tillväxt och fler affärer.

Redan idag använder sig merparten av de företag som tagit steget till molnet av samarbetstekniken och kan på så sätt snabbare agera på förändrade kundbeteenden. 

Sammanfattning

En digitalisering av verksamheten i form av att investera i molnteknologi är ett sätt framtidssäkra företaget. Det är så billigt som aldrig förr, framför allt för små och medelstora företag. Säkerheten finns där,  era  anställda blir mobila medarbetare och får förutsättningar till effektivt samarbete. Data och  kunskap om kunderna blir lätt att konsumera och affärsprocesserna slipas!

Vill du veta hur andra företag vässar sina verksamheter med hjälp av modern IT? Läs vår rapport!

 Ladda ner din rapport här!

Topics: Tillväxt

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen