Koneos blogg

Forskare: Det finns 7 nyckelfaktorer för kontinuerlig tillväxt

Micael Corneliusson

Sju

Tillväxt motiverar mig, och jag vet att det motiverar våra kunder också. Men hur lockande begreppet än må vara, så är det ganska svårtolkat i praktiken. För att ta reda på vad som egentligen utgör och leder till tillväxt har jag gjort lite research och bland annat hittat en artikel där forskare från Internationella Handelshögskolan i Jönköping uttalar sig om detta. 

[Ladda ner rapporten från frö-stadiet till mognad och exit]

Forskarna, Leif Melin och Leona Achtenhagen, har undersökt vinnarna av det prestigefyllda priset "Gröna Kvisten" som delades ut till lönsamt växande små och medelstora företag på 1990-talet. Sammanlagt 30 företag från Sveriges alla hörn och med väldigt varierande affärsidéer och verksamheter. Deras olikheter till trots kom forskarna fram till att det finns 7 nyckelfaktorer som de alla hade gemensamt.

1. Kontinuerlig förändring

Stagnation är liktydigt med tillbakagång, konstaterade moderatledaren Gösta Bohman redan år 1980. Så det är livsfarligt företag att inte förändra sig. Och de företag som lyckas bra med kontinuerlig förändring utvecklar nästan alltid flera olika delar samtidigt, har Melin och Achtenhagen kommit fram till. De förändrar strukturer, processer och människor samtidigt. Företag som bara satsar på en typ av förändring snarare försämrar än förbättrar sin situation.

Företag som är mycket förändringsinriktade har också en stabilitet i den långsiktiga verksamheten.

2. Långsiktig ledning och ledarskap

Framgångsrika ledare av småföretag har en längre horisont än sina konkurrenter. Med ett starkt fokus på sin nisch, innovativ produktutveckling och design arbetar de nära användare och producenter. Och det är det som gör att de utvecklas i takt med företagets uppgång. Så därför stannar de länge på sin post.

- De här ledarna är ofta besatta av att vara innovativa, testa nya idéer, leta efter nya produktlösningar, nya processer och nya affärsmodeller, säger Leif Melin.

3. Engagerade ägare

Hälften av tillväxtföretagen i undersökningen är ägarledda. Enligt Melins och Achtenhagens erfarenhet ska ägande och ledning vara sammanflätad, eftersom det då skapas ett långsiktigt engagemang och en strategisk uthållighet.

Resultatet blir att VD:n stannar länge på sin post. Snittet i familjeföretag är ungefär 15 år (i börsföretag är snittet fyra år).

4. Medarbetarnas roll och engagemang

Många företag säger att medarbetarna är viktiga. Familjeföretaget Hilti är ett företag som verkligen lever upp till detta enligt Achtenhagen. Det speciella med Hilti är att merparten av försäljningen sker genom direkta försäljningskanaler - något som är väldigt dyrt. För att det ska fungera behöver man bra information direkt från kunderna och utmaningen är att medarbetarna samlar ihop den.

- Medarbetarna måste känna sig delaktiga i processen. Redan på 1980-talet började Hilti därför hålla kurser för sina anställda. Alla medarbetare blev på så sätt delaktiga i att skapa de värderingar som skulle gälla för hela företaget, berättar Achtenhagen.

Ökad engagemang skapas när arbetsuppgifter och ansvar delegeras. Men det gäller också för företagen att på olika sätt inspirera medarbetarna att hitta nya idéer och affärsmöjligheter.

5. Lyckosam kombination av strategier och affärsmodeller

Om små företag specialiserar sig kan de hantera relativt stora volymer. Som exempel nämner Melin företaget Ryftes Grönsaker, som på bara några år fördubblade antalet anställda och trippeldubblade sin omsättning.

Enligt Melin är Ryftes som företag ett exempel för kontinuerlig uppgång tack vare innovation. Ryftes har till exempel satsat på att utveckla processer för att ta fram olika färger på morötter. Det här gillar restauranger, och därmed kan Ryftes ta mer betalt för dessa morötter – en innovation som skapar konkurrensförmåga på marknaden.

En annan lyckosam strategi är förvärv. Polarbröd har valt denna strategi. Genom uppköp av två bagerier har de säkerställt produktionen - samtidigt som de även började samarbeta med en distributionskanal.

- Det gäller att förvärvet stärker företagets utvecklingsmöjligheter. Det företag som förvärvas måste också passa när det gäller kultur. Många förvärv misslyckas på grund av en kulturkrock. Polarbröd valde att behålla de förvärvade bagerierna på en ganska självständig nivå, berättar forskarna.

6. Flexibilitet för att bemöta problem

Flexibilitet är en dygd för små och mellanstora företag som vill växa. Ett intressant exempel  är Systeam, som var det enda IT-konsultföretaget som lyckades undvika röda siffror i samband med IT-krisen. Detta för att de var betydligt mer flexibla att möta problem än många andra företag, berättar Melin.

Precis som i Hiltis fall är medarbetarna utgångspunkten för Systeams starka kundorientering. Frånsett en viktig faktor, beläggningstid hos de anställda, har man försökt undvika centralstyrning.

7. Resursbalanserad utveckling

Speciellt för många yngre företag är det svårt att hitta resurser för att finansiera expansion. Detta kan även gälla företag som växer. 

När man säljer väldigt mycket, menar forskarna att det även gäller att utveckla sina interna processer i samma utsträckning och utveckla  resursbasen samtidigt. En obalans i resursutveckling kan leda till växtvärk. Men det behöver inte vara så:

- Om företaget lyckas hålla balansen, kan det mycket väl hända att det aldrig hamnar i någon kris. Vi har sett att de företag som lyckats använda ett antal resursbaserade aktiviteter samtidigt, också lyckas öka sin lönsamhet på ett bra sätt, avslutar Achtenhagen.

Sammanfattning

Det finns sju nyckelfaktorer för uppåtsträvande små och mellanstora företag, och dessa sammanfattar jag i detta inlägg. Jag vill också tillägga att tillväxten blir desto långsiktigare ju fler av dessa faktorer som kombineras med varandra. Jag hoppas du gillade denna exkurs i forskningens värld och fick några värdefulla tankeställare för din egen verksamhet.  

Men vad är det som skiljer åt tillväxt från expansion? Och vad är utmaningarna i varje fas? Läs vår rapport Från frö-stadiet till mognad och exit.

Ladda ner vår rapport!

 

 

Topics: Tillväxt

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen