Koneos blogg

”Finns stora vinster att göra genom en omfattande digitalisering”

Mia Åslander

”Finns stora vinster att göra genom en omfattande digitalisering”

”Vi är ganska nya på det här med att faktiskt vara ett lönsamt bolag”, säger Daniel Lindkvist som är VD för Lystra personlig assistans. Istället för att fortsätta sin snabba tillväxt vill han nu stanna av och tänka efter lite mer. Men redan nu ser han stora vinster genom att göra en omfattande digitalisering av verksamheten.

Daniel Lindkvist är VD för Lystra personlig assistans. Lystras mission är att ge personlig assistans för alla med en funktionsvariation. På fyra år har företaget gått igenom en extrem tillväxt där omsättningen gick från 0 till 300 miljoner kronor. Sedan år 2013 har antalet medarbetare vuxit från 41 "heltidare" till nästan 600.

- Det gäller nu att stanna av, konsolidera och börja skruva på framförallt lönsamheten. Nästa nivå för oss handlar mer om att kunna få ut mer av det vi har idag, snarare än att så som det varit bygga volym. Det är en stor omställning för oss som företag och faktiskt lite av en kulturförändring, säger Daniel Lindkvist.

Noggrannhet och delegering

Denna utmaning vill han lösa genom att bli noggrannare. Istället för att göra mycket ”på uppstuds” och fatta beslut snabbt vill han se mer eftertänksamhet och konsekvensanalys.

Företaget genomgår en mognadsprocess just nu och det innebär att frångå att ”alla gör allt”. Cheferna måste bli duktigare på att delegera gentemot sin personal och våga släppa själva utförandet för att vara mer verksamhetsledande.

- Det är även min ambition att inte vara inne och peta i detaljer. Man kan lätt bli raljant kring det men det ska faktiskt tas på allvar. Det du faktiskt gör är att ta ifrån dina duktigaste medarbetare deras driv, engagemang och kreativitet vilket i slutändan gör att de kanske väljer en annan chef på ett annat företag.

Personligen brukar Daniel Lindkvist dessutom försöka ha i åtanke att det är rimligt att han kanske inte vet allt bäst:

- Om jag ska vara inne och bestämma hur alla ska göra sitt jobb och därmed reducera medarbetare till utförare av mitt sätt, då kommer också organisationens kompetenshöjd att begränsas av min kompetenshöjd istället för att höjden blir summan av allas vår kompetens. Där föredrar åtminstone jag det senare.

För att säkra kundvård och kundinflöde, en vanlig utmaning för företag som vill ta sig till ”nästa nivå” tycker Daniel Lindkvist att det är viktigt att säkra den kontinuerliga kontakten med kunder:

- En kund som bara har kontakt med oss när det är problem eller man är missnöjd med något kommer i slutändan inte att tycka att det är särskilt trevligt att samtala med oss. Vi är övertygade om att en framgångsfaktor är att bygga starka relationer med våra kunder som går utanför det strikta utförandet av tjänsten. Kunden ska veta var hen har oss och att vi finns där, inte bara när det är något angeläget.

Kostnadskontroll och ekonomisk balans

- Vi är ganska nya på det här med att faktiskt vara ett lönsamt bolag. Det är först i år som vi, efter några ekonomiskt tuffa men expansiva år, också tjänar pengar på sista raden. Idag kalkylerar vi riskerna mer noggrant och avstår också oftare. Vi hade under vår mest expansiva period ett större behov av lyckade chansningar av karaktären ”high risk, high reward”. Idag är vi mer trygga i den verksamhet och volym vi har inget behov av att chansa på samma sätt som då, säger Daniel Lindkvist.

Kostnadskontrollen för Lystra handlar framförallt om att göra sunda avvägningar för hur företaget bygger kostnadsstrukturen på personalsidan.

- Vi arbetar mycket med att försöka kostnadseffektivisera verksamheten för att få ut mer av såväl den tillväxt som den befintliga volym vi har. Det innebär konkret att vi kanske måste belägga personal lite mer än optimalt under en tid eller att ha en tydligare kravställning på vad man förväntas klara av för att vi ska ha god marginal på vår affär. 

Tankar kring digitalisering av verksamheten

Daniel Lindkvist tycker att personliga assistansbranschen generellt är långt efter många andra avseende digitala processer. Han menar att det kan upplevas enklare att vara innovativ och nytänkande i exempelvis ett techföretag.

- Det kan jag uppleva som både frustrerande men samtidigt otroligt spännande. Spännande då med tanke på att det finns så mycket att göra och det finns så många goda exempel att titta på och lära av. Samtidigt finns där en konservatism som emellanåt är ganska frustrerande och som kan ta tid att luckra upp. Inget system eller teknisk produkt är bra om den inte används så emellanåt får man lov att bromsa sig och faktiskt låta digitaliseringen möta vårt eget tempo lite grann. Men till syvende och sist, vi bedriver en administrativt ganska tung verksamhet och naturligtvis finns det stora vinster att göra genom en omfattande digitalisering, inte minst avseende att minska arbetsbelastning och stress på vår personal genom förenklade och effektiviserade administrativa processer, avslutar Daniel Lindkvist.

Sammanfattning

Efter att ha gått igenom en väldigt snabb tillväxt - både vad gäller omsättningen och personalen - förbereder sig Lystra assistans nu inför nästa fas. Men först ska det konsolideras, stannas av och delegeras bättre. Det gäller med andra ord att förenkla och effektivisera, något som en digitalisering av processerna banar väg för.

Vill du veta mer om hur de olika faserna i företagens livscykel ser ut? Ladda då ner vår rapport här nedan!

Ladda ner vår rapport!

Topics: Digitalisering

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen