Koneos blogg

[Film] Per Holknekt om hur du hittar kunder i uppstartsfasen

Mia Åslander

per-holknekt-226449-edited.png

I den tredje och sista delen av vår intervju med serientreprenören, föreläsaren och konsulten Per Holknekt pratar vi uppstartsfasen och vilka metoder man kan använda sig av för att hitta kunder. Per menar också att det finns anledning att fokusera mer på strategier än själva produkten. Se filmen! 

- Uppstartsfasen för mig är inte den gängse uppstartsfas som handlar om att få in bolaget på banan utan det är hela planeringsstadiet. Affärsidéskapandet, marknadsplanen, affärsplanen, säger Per.

Per menar att det finns otaliga sätt att hitta kunder på och berättar vilka metoder han använder sig av. Främst jobbar han med PR (public relations) och DR (direktreklam). Men han tror också mycket på att nätverka:

- Någonstans på fjärde, femte, sjätte plats kommer sociala medier. 

Per säger även att det inom B2B handlar mycket om att göra research och att bygga upp en bra databas. 

I den andra delen av denna film intervju pratar Per om att många entreprenörer löper stor risk att alltför mycket fokusera på produkten. Enligt hans erfarenhet är det ganska sällan produkten i sig som är den stora framgångsfaktorn, även ur ett långsiktigt perspektiv. 

- Jag tror att fokus måste riktas mer mot säljstrategi, varumärkesstrategi och kommunikationsstrategi, avslutar Per. 

Sammanfattning

Per Holknekt avslöjar sin syn på uppstartsfasen och vilka metoder han använder sig av för att hitta kunder. Han säger också att många entreprenörer har att ha ett alltför stort produktfokus och glömmer bort att sälja. Säljstrategi kräver enligt vår uppfattning systemstöd, och det kan du läsa mer om i vår guide!  

Ladda ner VD:ns guide till uppstartsfasen  och hur IT kan stötta

Läs även om kardinalfelet som många företagare gör och hur företagare rekryterar rätt

 

Topics: Uppstartsfas

Koneo – vi gör IT enklare

Koneo är en helhetsleverantör av IT- och dokumentlösningar. Vi finns alltid nära, med fler än 400 medarbetare på mer än 30 platser över hela landet. Tillsammans kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.se

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen