Koneos blogg

Därför lägger IT grund för företagets tillväxt

Mia Åslander

Därför lägger IT grund för företagets tillväxt-641390-edited.jpg

Digitaliseringen förändrar hur vi gör och upplever saker, hur vi tar oss an uppgifter och hur vi finner lösningar. Men inte bara det - användningen av IT förändrar förutsättningar och villkor för tillväxt och konkurrenskraft. Helt plötsligt kan agila aktörer utkonkurrera gamla, traditionella företag. Men för små och medelstora företag är IT en stor möjlighet.

Hur uppochnervänd världen är just nu låter sig ganska enkelt visa med tre tydliga exempel:

 • Världens mest värdefulla butik, Alibaba, har inget eget lager.
 • Världens största medieföretag, Facebook, skapar inget eget innehåll.
 • Amazonär världens största återförsäljare, men i deras pop-up stores kan du endast köpa utrustningen för att ta del av deras online-utbud.

Det digitaliserade samhället och den digitala ekonomin är här. Ingen kan stå utanför. Vad moderniseringen innebär är att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara.

IT för tillväxt och konkurrenskraft

IT betecknas av många som det självklara svaret för att möta de små och medelstora företagens behov. Detta eftersom IT spelar en stor roll när det gäller tillväxt och konkurrenskraft, och därför blir IT-frågor alltmer centrala. Om det tidigare talades om IT som en avskild del av verksamheten har man nu insett (eller bör snarast inse) att digitalisering är något som förändrar verksamheter i grunden och som alla är delaktiga i. Interaktionen via digitala plattformar gör att transaktionskostnaderna för kontakt och kommunikation, varor och tjänster sänks dramatiskt. Sänkta kostnader och effektivisering i och med digitaliseringen är bara exempel på flera starka incitament till att ”go digital”. Några av de andra är att inte hamna i utvecklingens bakvatten och att vara en attraktiv arbetsgivare.

I en globaliserad värld är konkurrensen inte längre regional eller nationell. Men globaliseringen kan upplevas stressande för oss i arbetslivet. Detta för att konkurrensen tycks gränslös och utvecklingen går i en upptrissad hastighet.

I själva verket har tekniken och digitaliseringen ökat möjligheterna för företagen att möta denna konkurrens. Bland annat genom just de fördelar vi åtnjuter som privatpersoner.

 • Med medvetna IT-val kan företag utmärka sig och öka konkurrenskraften.
 • Genom att välja modern IT frigörs resurser.
 • Modern, stöttande IT ger ökat fokus på kärnverksamheten och driver företag att jobba för framtiden.

För VD:n eller finanschefen kan IT frigöra en inte oväsentlig tidmassa, till exempel genom effektiviserade arbetsprocesser med vässad internkommunikation och smidiga verktyg för samarbete. IT-satsningen hjälper med andra ord att öka tillväxten på företaget.

Nå kunderna på nya sätt

Företag idag förväntas ha en dialog med sina kunder för att verkligen förstå deras krav och behov. Det handlar om att vara närvarande och svara på relevanta frågor som kunden har.
Genom att exempelvis dela dokument som projektplaner och kravspecifikationsdokument med kollegor och kunder ”demokratiseras” leveransen. Det gör att kunden får större makt samtidigt som säljaren på företaget får mer och framför allt direkt återkoppling.

Bortsett från ovan är de sociala kanalerna utmärkta plattformar för kunddiskussioner. Som företag kan ni också samla in kundernas tankar och funderingar kring behov, förväntningar, krav samt följa deras digitala spår och analysera dessa för att vidga bilden och förståelsen för vart utvecklingen är på väg. Här får företag som är nära sina kunder en lätt framtidsspaning och ett hum om var de nya kunderna finns. Får du dina befintliga kunder att rekommendera dig kommer det att ge effekt.

Och självklart kan modern IT här bidra till en transparent kunddialog och leda till att kunderna känner sig förstådda och sedda inte enbart som mottagare utan också som bidragare. Att styra om resurserna till där kunderna befinner sig gör ett företag som lyssnar.

Försäljning av produkter och tjänster i digitaliseringens tecken

 • Fysiska varor omvandlas till digitala tjänster, med lägre kostnader för produktion, distribution och användning.
 • Digitaliseringen effektiviserar traditionell produktion och distribution. Till exempel möjliggör allt bättre artificiell intelligens att robotar inom tillverkningsindustrin kan göra mer avancerade sysslor än tidigare.
 • Digitala plattformar effektiviserar och internationaliserar tjänster och produkter som tidigare var lokala.

Källa: Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (Digitaliseringskommissionen, december 2015)

Enligt Kairos Future är det inte samma sak idag att vara företag som som innan digitaliseringen. Att vara kund idag är inte det samma som innan digitaliseringen och relationen dem emellan är inte på något sätt samma som innan digitaliseringen. Därför är det helt uppenbart att inte heller strategin i relation till konsumenterna vara den samma som innan digitaliseringen.

Inga tecken och inga trender pekar på att den digitala köpprocessen skulle avta. Den kommer att fortsätta utvecklas i takt med teknologin och med utvecklingen av digitala lösningar.

Motivera dina befintliga anställda med modern IT

När allt kommer omkring är medarbetarna fortfarande det största fördelen i konkurrenskampen. Då gäller det att få dem motiverade. Och vill man ha motiverad personal gäller det att ha med sig dem på det moderna IT-tåget. Medarbetarengagemang skapar företaget bland annat genom att göra personalen delaktig och vara tydlig i syfte och mål med verksamheten samt att göra IT till en naturlig del av verksamheten.

Demokratiseringsprocessen som sätts igång i och med samarbetsplattformarna ger förstås också makt och ansvar till den enskilda medarbetaren. I regel är detta positivt för företag, eftersom alla kan känna sig delaktiga. Transparens skapas också genom instant messaging-verktyg och Facebook-liknande plattformar där alla kan kommentera och diskutera. Detta i motsats till mejlen, där man kan utesluta vissa personer och kan riskera att fastna i långa mejltrådar.

Säkra återväxten med hjälp av IT

Allt fler företag behöver anpassa sig för att ta emot talangfulla men samtidigt väldigt krävande generationer. Här är tre tips:

 • Nätverkande i sociala medier, som till exempel LinkedIn
 • Förutsättningslösa intervjuer med intressanta kandidater (via distans om så krävs)
 • Digitala formulär för att utvärdera befintlig kompetens

När det gäller att attrahera nya medarbetare, särskilt Generation Y (födda år 1982 och framåt), är hemsidan och de sociala kanalerna det första som hälsar dem välkomna. Att företaget sedan kan erbjuda dem ett öppet sinne i arbetssätt och hänger med i tekniken är nyckeln till framgång.

Ett exempel är distansarbete tack vare IT: Microsoft skriver i ”Det nya arbetslivet” att innovation inte sker på en bestämd plats. Istället är det är i samarbetet med kollegorna som innovation uppstår. Det är där idéer skapas. Det är där vi skapar vår företagskultur och inspireras av varandra. Och den platsen är inte längre en bestämd plats – den är där du är.

Sammanfattning

Det finns inga tvivel om att digitaliseringen stärker konkurrenskraften och hjälper till att öka tillväxt på företaget om den hanteras rätt. De viktigaste insatserna som företag är att lyssna in sina medarbetare, kunder och konkurrenter (i samma och andra branscher) för att verka i framtiden.

Tid för reflektion och långsiktighetbör finnas med i planeringen. Eller så frigörs den tack vare smart IT. Detförenklar, effektiviserar och sänker kostnader, i nutid som framtid.

Vill du veta mer om hur du kan vässa din konkurrenskraft med modern IT?
Ladda ner vår rapport nedan!

Ladda ner din rapport här!

 

Topics: Tillväxt, IT

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen