Koneos blogg

"I tillväxtfasen kan det gå för fort så att VD:n missar viktiga detaljer"

Mia Åslander

bengt-kallenberg.png
Det är inte lätt att vara VD, och om du frågar ledarskapsutvecklaren Bengt Kallenberg, behövs olika slags ledarstilar i olika faser som ett företag går igenom. Läs hans tankar kring entreprenörer, förvaltare och producerare.

Bengt Kallenberg är karriärcoach, ledarskapsutvecklare och föreläsare. Han erbjuder utbildningar inom ledarskaps- och grupputveckling och genomför workshops och kurser för ledningsgrupper. I grund och botten är Bengt civilingenjör och har en bred kombination av många år i yrkeslivet med chefs- och ledarerfarenheter.

Det pratas mycket tillväxt i Sverige just nu. Vad ska en VD tänka på i tillväxtfasen?

- I tillväxtfasen kan det gå för fort, och risken är att VD:n missar viktiga detaljer. Det kan också vara så att företaget får in en stor första order som man inte kan leverera. Balansen mellan snabb tillväxt och samtidigt ha en viss struktur och ordning kan vara en utmaning. Hinna med, orka, inte köra slut på sig själv eller andra.

När du tittar på VD:ns klassiska arbetsuppgifter (leda och inspirera medarbetare, möta kunder och leverantörer, rapportera mot styrelsen) - vilken uppgift ska en framgångsrik VD fokusera på för att lyckas?

- Man kan inte säga att något av områdena ovan är viktigast. Men när det gäller kundmötet så blir det kanske mindre och mindre centralt i takt med att företaget växer, eftersom det kommer anställas andra som säljer. En sak är klar - en VD är inte framgångsrik på egen hand och kommer inte lyckas utan ett bra lag.

När tycker du att en entreprenör kommer till sin fulla rätt?

- I frö-stadiet, då får VD:n jobba med idéer, vara kreativ och visionär. Men entreprenören kanske inte har uthålligheten, strukturen och fokuset som krävs i senare faser. I uppstarts- och etableringsfasen kommer främst den målfokuserade, praktiska produceraren till sin fulla rätt, eller om entreprenören anpassar sig.

Det finns ju också VD:ar som förvaltar och administrerar. När passar denna typ av VD som bäst?

- I blomstringsfasen. Förvaltaren skapar ordning och reda, som till exempel att inget dubbelarbete utförs. Han eller hon ser också till att det inte blir några kvalitetsbrister. Men även integratörer skulle kunna bidra med mycket i denna fas, eftersom det behövs någon som kan bygga bra team och skapa lagkänsla.

Vad kännetecknar ledarskap vid uppgång och vad kan gå fel?

- Risken är att det blir svårare att genomföra nödvändiga förändringar, samtidigt som det finns risk för kravlöst ”låt gå”-ledarskap. Snabba beslut kan tas samtidigt som det långsiktiga kan bli nedprioriterat, och bland personalen blir det ”spring utan riktning”.

När tycker du att en detaljstyrande VD behövs?

- När man har ny och oerfaren personal. Då krävs det att du som chef talar om precis vad, hur och när saker ska göras. Så i början kan det vara på sin plats med tydlighet, ramar och mer detaljstyrning. Men i längden kan det upplevas som jobbig "micro-management”, som att ledaren inte litar på individen.

Vilket slags ledarskap fungerar bäst i längden?

-Det samverkande. Framtidens ledarskap handlar om att vara samverkande.

Hur ser du på tekniska hjälpmedel för VD:n?

- IT blir allt viktigare ju mer moget företaget blir. Jag tänker på allt från gemensam kalender och kommunikationssystem till beslutsstöd och CRM.

Intervjun med Bengt Kallenberg och andra experter inom management och ledarskap hittar du i vår rapport Från frö-stadiet till mognad och exit. Ladda ner den här nedan.

Ladda ner vår rapport!

 

Topics: Personal

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen