Koneos blogg

Bemöt den globala konkurrensen med bekymmersfri IT

Mia Åslander

Bemöt den globala konkurrensen med bekymmersfri IT

Visst har världen blivit mindre. Idag går det inte bara att ta sig snabbare över Atlanten eller till andra sidan jordklotet än för bara några år sedan - utan även avstånden i affärslivet har krympt. Den egna marknaden har blivit konkurrensutsatt och idag tävlar du mot aktörer som har sitt huvudkontor i ett annat land och som kan locka med helt andra, ofta lägre priser. Men visste du att du med hjälp av bekymmersfri IT har möjlighet att hävda dig, och till och med ta nya marknadsandelar utomlands?

Som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien skriver är globaliseringen, när allt kommer omkring, ingen ny företeelse. Men den kraftiga minskningen av transport och kommunikationskostnaderna under de senaste decennierna har lett till en dramatisk ökning av globala transaktioner samt att fler länder deltar i den globala ekonomin.

Gör man en snabb sökning kring frasen "how to meet global competitors" dyker PwC:s artikel Dealing with the new world of multinational competition upp på förstasidan, trots att den redan är åtta år gammal. Texten av författarna Harry G Broadman and Sunita Saligram handlar i grund och botten om hur företag på det norra halvklotet ska lägga upp sin strategi för att ta marknadsandelar i länder som Brasilien, Indien, China och Sydafrika. Författarna bjuder på flera grundläggande tips som här nedan gås igenom med fokus på Norden och vilken roll bekymmersfri IT kan spela i detta. 

Tips 1: Satsa på strategiska partnerskap

En win-win lösning för alla företag. Ofta kan företaget dra nytta av ett samarbete, särskilt om samarbetspartnern har erfarenhet och specialistkompetens. Ett sådant partnerskap kan minska kostnaderna och samtidigt säkerställa att företaget fortsätter leverera högkvalitativa produkter och tjänster. I IT-fallet skulle rekommendationen gälla att ta hjälp av en IT-leverantör.

För att förstärka detta argument skriver Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien att de nya, globaliserade strukturerna kräver en stark omvandlingsförmåga för att utnyttja komparativa fördelar, det vill säga dra nytta av och utveckla våra styrkor. Med andra ord bör företagen i en global konkurrens satsa på det som man är bra på.

Tips 2: Var öppen och transparent

När du gör affärer på global nivå bör ditt företag hålla sig till de högsta affärsetiska standarderna och satsa på transparens i affärsprocesserna. Det kan du bara vinna på, eftersom det i längden skapar trovärdighet. Självklart kan din IT-miljö stötta dig i din strävan efter transparens, till exempel när du skapar gemensamma arbetsytor med kunden eller kontakten där alla kan editera och lägga till kommentarer och inspel. En "demokratisering" av både inköps- och leveransprocessen, helt enkelt.

Tips 3: Ta in rätt talanger i verksamheten

Svenska och skandinaviska företag bör sikta på att ta in medarbetare med global bakgrund där det är möjligt. PwC skriver att lokala medarbetare som anställs i de länder där man vill expandera innebär lägre kostnader och kan hjälpa till att undvika kulturella missförstånd. I de fall där man har fokus på att sköta affärerna från huvudkontoret faller argumentet kring lägre kostnader nog bort. Men har du unga kollegor i ditt team, som bott några år utomlands får du per automatik ett team med en bredare horisont och som kan komma med värdefull input kring kulturella frågor. IT kommer även i detta fall vara ditt verktyg (eller lockmedel) för att få folket på plats.

Hur viktigt det är med lokal kunskap beskriver Harvard Business Review: Shanghai Jahwa, Kinas äldsta kosmetikaföretag, har blomstrat genom att på ett smart sätt utnyttja sin lokala förankring och sin kännedom om hur kinesiska konsumenter fungerar. Eftersom skönhetsnormerna varierar så mycket i olika kulturer, är globaliseringstrycket i kosmetikaindustrin rätt svag. Ändå, liksom i andra branscher, har ett viktigt marknadssegment attraherat stora, globala varumärken: Kinesiska ungdomar är fascinerade av allt som kommer från väst. Men, istället för att försöka att kämpa i detta segment, fokuserar Jahwa på den stora grupp av konsumenter som förblir lojala mot traditionella produkter. Företaget har utvecklat prisvärda produkter för en massmarknad och förfinat dem kring produkternas traditionella ingredienser. 

Tips 4: Var agil och snabb

Här tipsar PwC om att dra nytta av fördelar på nya tillväxtmarknader som skapas genom regimskiften eller konflikter (före detta Jugoslavien, Sudan och Burma). Kanske inte applicerbart som tips rakt av, men agilitet och snabbrörlighet är ändå ett bra sätt för att rusta sig mot global konkurrens och för att till och med ta marknadsandelar utomlands. Då hjälper det att exempelvis inte ha ett tungt arv av komplicerade och tungrodda IT-system som tynger ner hela företaget.

Utöver tipsen ovan kan också ordet attraktionskraft nämnas - som med hjälp av IT kan stärkas avsevärt. Attraktionskraften är ett nyckelbegrepp för att möta ett företags framtidsutmaningar. Det understryker behovet av att IT-chefen lyfter blicken och jämför sig med andra företag. Attraktionskraft sätter fokus på individer och företag som aktörer i ekonomin och deras relation till omvärlden: Vad attraherar individen att ­flytta till ett annat företag eller att bli kvar? Är det IT-miljön? 

Sammanfattning

Det finns många utmaningar i en globaliserad marknad. Om svenska företag inte bara ska överleva, utan kunna fortsätta att utvecklas, växa och dra nytta av den intensiva internationaliseringen som globaliseringen innebär, så krävs stor utvecklingskraft. En utvecklingskraft som kan utvecklas till fullo om man tar hjälp av bekymmersfri IT.

Vill du veta hur andra företag drar nytta av digitaliseringen och andra trender för att vässa sin konkurrenskraft? Ladda ner vår rapport!

Ladda ner din rapport här!

Topics: Tillväxt, IT

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen