Koneos blogg

Attrahera nya medarbetare med modern IT

Mia Åslander

attrahera team med IT
Nya medarbetare. Vill du säkerställa att ditt företag fortsätter sin tillväxtresa kan du inte vara utan dem. Men varje entreprenör och småbolags-VD som vill anställa kan nog intyga hur svårt det är att hitta rätt talang. I denna bloggartikel ska vi berätta hur en modern IT-miljö blir en konkurrensfördel i kampen om framtidens stjärnor och samtidigt lägger grund för en effektiv rekryteringsprocess.  

De som söker jobb (idag, red.anm.) är mer krävande och intresserade av vad arbetsgivaren kan erbjuda och vilka värderingar man har, berättar Erik Sandström, chef för digitala tjänster på Arbetsförmedlingen för sajten Internetworld.

I detta citat går det att utläsa två viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller att presentera en attraktiv arbetsplats för den arbetssökande. 

  • Vad har du att erbjuda?
  • Vilka värderingar har företaget?

Den generation som idag gör entré på arbetsmarknaden, och det i allt snabbare takt, är intresserade av mer än enbart lön och gratifikationer. 90-talisterna, och snart även de första 00-talisterna, söker en större mening, ett större sammanhang och en balans mellan jobb- och privatliv.

Självklart ska det finnas en tydlig jobbtitel och arbetsbeskrivning, men möjlighet till distansarbete blir mer eller mindre ett skallkrav efter vilket topptalangerna sållar bort jobben. Vilket innebär att företagen måste erbjuda de anställda den tekniska förutsättningen för att effektivt kunna jobba på resande fot, på ett café eller hemifrån. Tjänster i molnet och hårdvara i form av laptop och smartphones/surfplattor spelar en viktig roll här.

IT-miljön och värderingarna

Naturligtvis återspeglar jobbannonsen inte om företaget sitter i en trög eller lättfotad IT-miljö. Den arbetssökande kan naturligtvis inte heller i det tidiga stadiet av rekryteringsprocessen avgöra vilken telefonmodell den rekryterande chefen har. Men signaler och indicier kommer att ges, till exempel om företaget kan erbjuda den första intervjun via videokonferens. 

Detta leder oss till den andra delen i punktlistan ovan - värderingarna som styr det rekryterande företaget. Distansarbete är en praktisk tillämpning av mottot "frihet under ansvar". Men än idag finns det organisationer som inte tillåter arbete utanför kontorets väggar, och bortser man från eventuella säkerhetskrav så ligger alltför ofta chefens kontrollbehov bakom dessa policies. Med andra ord motsatsen till "frihet under ansvar".  

Det finns de som argumenterar att värderingarna ska ligga till grund för val av IT-miljö, men omvänt kan man också tycka att rätt IT underlättar ett aktivt arbete med värderingarna. IT är inte bara ett verktyg - det är en möjliggörare.

Effektivare rekryteringsprocess med modern IT

– Arbetsgivaren kommer också att i större utsträckning behöva ”sälja in” sig själv precis som arbetssökande måste göra idag. Det kan ske i form av korta videos, presentationer av arbetsplatsen och av arbetsgivarens rekryteringsprocess, säger Erik Sandström i ovannämnda intervju i Internetworld. 

Lägg därtill videointervjun, som vi redan varit inne på, och det framträder en bild av att det behöver finnas en verktygslåda som krattar manegen för dessa insatser och inslag i rekryteringsprocessen. 

De mest moderna verktygen som stöttar rekryteringsprocessen låter rekryteraren äga kandidaterna i ett eget CRM. Fördelarna med detta, istället för att jobba med en rekryteringsföretag som tar ägandeskap över kontakterna, är ganska uppenbara. Framför allt om tillväxtföretaget har en tillväxtplan och vet att det inom de kommande fem åren behöver anställa ett visst antal talanger. Då kan företaget med hjälp av verktyget upprätthålla kontakten med "varma" kandidater och sedan kalla in dem till intervju när det är rätt tillfälle.

Sammanfattning

Oavsett vilken kompetens ditt tillväxtföretag behöver för att fortsätta växa, så behövs en modern IT-miljö för att attrahera dessa. Möjligheten till distansarbete, och värderingarna som välkomnar denna arbetsform, måste finnas på plats. IT blir din konkurrensfördel.

Tillväxtföretag behöver bygga ett starkt team med nya medarbetare som hanterar kundtillströmningen. Det är en av huvudutmaningarna, oavsett bransch eller geografi. Vill du läsa mer om de andra utmaningarna? Ladda gärna ner VD:ns guide till tIllväxtfasen.

Ladda ner vår guide!

Topics: Personal

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen