Koneos blogg

"En VD som pekar med hela handen fungerar inte i moderna företag"

Mia Åslander

Anders Lindström
Ansvarar du för ett företag i tillväxt? Då har du helt andra utmaningar än en ledare som är i startblocken att lansera sin nya verksamhet - eller en chef vars företag är på väg in i en expansionsfas. Och det krävs naturligtvis helt olika metoder för att lösa de olika utmaningarna. Vi har talat med VD-coachen Anders Lindström och frågat honom om de största fallgroparna i de olika faserna av företagande.

Anders Lindström har mer än 30 års erfarenhet inom ledarskapsutbildningar. Han var ansvarig för utvecklingsprogram för företagsledare inom IFL, Institutet för Företagsledning (numera Handelshögskolans Executive Education). Många program riktades till internationella deltagare och genomfördes bland annat i Brasilien, Vietnam samt på IFL:s kursgård Kämpasten i Sigtuna.

1) Varför talas det överhuvudtaget om företagets livscykel?

Man vill dra fram frågor från olika stadier av ett företags verksamhet för att utreda vilka krav som ställs på företagets ledning. Man bör väl tänka på att för den enskilde VD:n rör det sig oftast om att komma in i en pågående verksamhet och efter några år lämna samma verksamhet, fortfarande en ”going concern”. Inte så många är med om ett företag genom alla faser.

2) Vilken är ledarens/entreprenörens största utmaningar i frö-stadiet?

Att formulera en bärkraftig affärsidé och tänka igenom vilket behov på marknaden den ska täcka. Frågor om ledarskap är inte så mycket i centrum än, men utmaningarna måste hanteras med kreativitet, realism och entusiasm, för att etablera idén. En väl genomtänkt plan behövs för att försäkra sig om att det tänkta behovet finns och att du har en unik idé för att tillgodose det.

3) Vad ska en chef se upp med i uppstart/etablering?

Det är vitalt att engagera andra kring affärsidén - som finansiärer, produktutvecklare och kompanjoner. Här gäller det att komplettera sina egna kunskaper och förmågor med andras, att entusiasmera partners och klargöra rollfördelningar. Finansieringsfrågorna måste VD:n hantera.

4) Vilken är tillväxtfasens största fallgrop?

Den som inte vågar satsa för att nå en lönsam storlek på verksamheten, lyckas inte. Att ha finansiella resurser för att klara uppbyggnad av produktionsapparat och etablering på marknaden är vitalt. Samtidigt måste ledaren omge sig med engagerade medarbetare som får klara roller i företagets tillväxt och efterföljande expansion. Hans närvaro är betydelsefull både i produktionsledet och i kund-/marknadskontakter.

5) Hur ska VD:n tänka i blomstringsfasen (mognad)?

Han eller hon ska vårda sin produkt med ständiga förbättringar, och försvara uppnådda marknadsandelar genom starka kundrelationer. Se till att organisationen inte förslappas och tappar greppet om marknaden. Att produkten förbättras och att gamla kunders nya behov tillgodoses. Att hitta nya kunder och användningsområden för produkterna.

6) Några tips för nedgångsfasen?

Tänk på att skära ner resurser i tid och kör inte vidare med för stor och dyr kostym. Du kanske hittar en intressent för att sälja företaget. Det sociala ansvaret för personal som blir över måste tas.

7) En företagsledare ska ju också möta kunder och leverantörer, rapportera mot styrelsen och samtidigt behålla helhetsbilden. Vilken del brukar du rekommendera är viktigast, och varför?

I mindre företag är chefen ”med överallt”. I större företag blir ägarfrågor och relationerna till styrelsen viktiga, speciellt i börsföretag där börsens regler för information och kommunikation med aktieägarna är stränga.

8) Vilka hjälpmedel brukar du rekommendera (nätverk/tekniska hjälpmedel/litteratur)?

Vilka hjälpmedel som används är beroende på egen stil och preferenser. En ledningsgrupp med olika kompetenser är vanligt. Öppenhet och klar kommunikation med medarbetare, tydliga dokument om policies och värderingar är viktiga och en genomtänkt kommunikation med marknaden och media bör finnas. Sedan kan förstås moderna media användas, men här behövs nog också ett vedertaget sätt att arbeta tas fram, för att undgå ett twittrande á la Trump.

9) Vilka trender ser du gällande ledarstilar (detaljstyrning vs målstyrning)? Vari ligger för- och nackdelarna för dessa ledarstilar?

Målstyrning enligt väl diskuterade och överenskomna mål är att föredra i en organisation med välutbildade och motiverade medarbetare. Att peka med hela handen fungerar knappast i moderna svenska företag, men svenska chefer som kommer ut i världen kan uppleva att ett sådant chefsbeteende förväntas av dem. Jag tror dock att de flesta människor uppskattar att få förtroendet att lösa detaljfrågor själva, när de väl blivit bekanta med ett sådant ledarskap.

Hela intervjun med Anders hittar du i vår rapport Från frö-stadiet till mognad och exit. Där uttalar sig även andra experter om utmaningarna för entreprenörer. Ladda ner rapporten här nedan!

Ladda ner vår rapport!

 

 

 

Topics: Tillväxt, Personal

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen