Koneos blogg

Skogsentreprenörerna som digitaliserar

Micael Corneliusson

Joacim Wendel ACRE

Säg skogsentreprenad och du får genast upp en bild av en väldigt traditionell och analog bransch. Men västgötska ACRE Skogstjänst har valt en annan väg och digitaliserat sina rutiner och processer genom modernt systemstöd. En insats som effektiviserar arbetet. År 2017 utsågs ACRE till ett av Sveriges Superföretag i Veckans Affärer.

[Läs hur IT kan hjälpa till i tillväxtfasen]

- För att hänga med, och även vara steget före, gäller det att vara med på den digitala fronten. Det beror på att framför allt de stora potentiella kunderna ställer krav på att vi har digitala arbetsprocesser. På så sätt tvingades vi att ta detta steg, säger Joacim Wendel, VD och kvalitets- och arbetsmiljöansvarig på ACRE.

I sin dagliga verksamhet jobbar företaget med skogsentreprenader mot kraftindustrin. Till exempel trädfällning och skogligt underhåll av kraftledningsgator samt markunderhåll vid elnätstationer och ställverk. ACRE har 8 anställda som uppgår till 12 när det är högsäsong.

Rent konkret har ACRE genomfört tre åtgärder för att digitalisera verksamheten: Digitala kartor, dokumenthantering i Sharepoint och lagring i molnet.

1) Digitala kartor

Tidigare har företagets arbetsledare varit tvungna att skriva ut kartor på papper inför en arbetsinsats ute på fältet. Numera jobbar alla med digitala kartor som visas och administreras i smartphones och surfplattor. På så sätt har de alltid tillgång till den senaste versionen av kartan, vilket i slutändan betyder mer precist arbete ute på lokationen.

2) Dokumenthantering i Sharepoint

Att investera i Sharepoint har underlättat ACRE:s dokumenthantering.

- Vi flyttade alla dokument dit, berättar Joacim och tillägger att alla i företaget nu får samma meddelanden och har blixtsnabb tillgång till alla dokument.

3) Lagring i molnet

Tyngre filer, eller filer som inte passar in Sharepoint, lagrar ACRE i molnet. Molntjänster brukar medföra en större flexibilitet och kostnadsbesparingar, samtidigt som mobila användare kan komma åt all information de behöver.

- Det har blivit betydligt lättare att hålla kontakt, och vi behöver faktiskt inte ringa hela tiden, ler Joacim, som för övrigt ofta ger sig ut till arbetsstationerna för att övervaka insatserna.

- Det blir så ensamt på kontoret, säger han och skrattar. 

Så har förändringarna hjälpt ACRE

Att investera i ny teknik har lagt grunden för att kunna certifiera sig för flera ISO-standarder. ISO är en internationell organisation som utfärdar olika certifikat som bevisar exempelvis kvalitet och miljövänlighet.

När Joacim bestämde sig för att implementera de digitala lösningarna var det inte någon som direkt motsatte sig förändringen:

- Självklart tyckte några anställda att det var jobbigt att lära sig nya saker men det var inga större problem att implementera allt. De flesta var nyfikna och intresserade av tekniken.

Tips och råd till andra företagare som vill digitalisera sig

Joacim kommer definitivt att satsa på ytterligare digitalisering av processer i framtiden:

- Dokumentationen av våra fotografier ute på fält är enklare nu, men det finns utvecklingar vi kan göra. Så det vill vi arbeta mer i framtiden. Jag vill även fortsätta hitta tekniska lösningar inom andra områden.

Att våga är enligt Joacim det viktigaste steget i digitaliseringen:

- Börja i det lilla, och ta inte allt i en smäll. Det är lättast att börja arbeta fram en ny struktur för dokumenthantering och projektering. Detta lägger grunden för mycket annat som följer. Det är självklart mycket arbete i början, men det är värt det i slutändan!

Sammanfattning

ACRE arbetar inom skogsentreprenader. De stora kunderna ställer krav på att arbetsprocesser måste vara digitaliserade. Därför bestämde VD:n Joacim Wendell att det var dags att påbörja resan för att digitalisera sig. Genom att införa Sharepoint, molntjänster och digitala kartlösningar så kan alla anställda kommunicera mycket bättre internt. Samtidigt har digitaliseringen gjort det möjligt för företaget att ISO-certifiera sig.

Tillväxten som ACRE upplevde under 2017 och fortfarande upplever, förstärks av digitala verktyg och processer. Läs hur IT kan hjälpa till i tillväxtfasen!

Ladda ner vår guide!

Topics: Tillväxt, Digitalisering

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen