Koneos blogg

90-talister väljer arbetsplats utefter IT-miljö

Mia Åslander

90-talister väljer arbetsplats utefter IT-miljön

Generationsskiftet på svenska arbetsplatser är i full gång. 50-talisterna har börjat lämna kontoren och 90-talisterna är på väg in. Eller så sitter de kanske redan där, redo att ta över. Hur kan du säkerställa att just din arbetsplats får in rätt person och kompetens? Mycket tyder på att det är just IT-miljön som kommer spela en avgörande roll.

Aldrig förr har så många generationer jobbat på svenska arbetsplatser samtidigt, och dynamiken som uppstår i samband med det kommer säkert vara tema för en egen framtida bloggartikel. Men i det här inlägget ska vi fokusera på hur du på bästa sätt ser till att locka till dig högkompetenta, unga kollegor som utgör majoriteten i "Generation Y".

Så fungerar 90-talisten

Det kan vara intressant att veta att "Y:et" i "Generation Y" ska uttalas som "why?" (varför?), och detta som ett tecken på att 90-talisten är väldigt frågvis, samma sak gäller årgångarna som är födda sent på 80-talet. De har växt upp med internet och har hela livet varit en kommersiell målgrupp. Detta har fostrat dem till att vara kritiska, och det går inte att lura dem med ett budskap. Som företag blir det då oerhört mycket viktigare vad man gör än vad man säger. Man måste eftersträva en dialog med Generation Y, en monolog uppifrån fungerar inte. Utöver detta finns det dessa karaktärsdrag som kan vara viktiga att känna till.

 1. Återkoppling är viktigt
  Att höra vad som funkar och vad som kan förbättras är oerhört viktigt för 90-talisten. Författarna till en stor europeisk undersökning bland personer födda 1982 och framåt påpekar att de som ska anställa den nya generationen måste tänka i nya banor.

  – Generellt förväntar de sig feedback och bekräftelse varje dag. De har fått så mycket uppmuntran under uppväxten, säger en av författarnas talesperson till svd.se 

 2. Det finns en stor innovationskraft hos Elin, född 1992
  Foretagande.se skriver i en mycket läsvärd artikel att 90-talisternas innovationskraft är ett annat karaktärsdrag som skiljer de från tidigare generationer. De är "vana vid att ta för sig av luften i rummet". Därför är det en baggis för Elin, född 1992, att lägga upp en modell (eller flera) som kommer revidera de gamla. En logisk slutsats från denna observation är att det gäller för arbetsgivaren att ge dem svängrum, alltså utrymme för att kunna vara innovativa och kreativa. Innovationsivern hos 90-talisterna underblåses av den fria, starka kommunikationen som de är uppväxta med. Som vi tidigare nämnde kan de internet på sina fem fingrar och är connectade med folk över hela världen. Pyramider planas ut och vi blir mer jämlika och foretagande.se avslutar med att detta föder ett gott innovationsklimat. 

 3. 90-talisten älskar flexibla arbetssätt
  Gränsen mellan jobb och privatliv blir alltmer flytande, och om det är någon generation som har införlivat denna inställning, så är det Generation Y. De väljer inte jobb endast för karriärmöjligheternas skull, utan de jobb som erbjuder flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv. 90-talisten brukar också använda egna enheter inom arbetet, så området BYOD (”bring your own device”) är högaktuellt för arbetsplatser som vill locka till sig 90-talister.

 4. För Generation Y är pengar inte allt
  Medlemmarna i Generation Y jobbar inte för pengarnas skull. Enligt flera undersökningar vill de för det mesta ha kul och behöver en känsla av att jobbet ska vara utvecklande. Hållbarhet och miljö är viktiga områden som rör sig i 90-talistens huvud. Så uppmuntra honom eller henne gärna att medverka i olika sammanhang och belöna inte bara med bonusar eller höjd lön. Vi vet att det är ett svårt område och det kan bli krångligt att svara upp till den unga medarbetarens förväntningar i detta, men som ansvarsfull arbetsgivare gäller det att åtminstone tänka i dessa banor. Här är 10 företag som har gjort det (Walt Disney, Deloitte & Touche och Nike är några exempel).  

Här är Generation Y:s kravlista på arbets- och IT-miljön

Tidens gång - det gäller att snarare förr än senare förbereda arbetsmiljön för att anpassa den så att den kan ta emot den talangfulla men samtidigt väldigt krävande Generation Y.  ”Father time hasn’t been beaten yet”, säger NBA-legendaren Charles Barkley och syftar till att alla kämpar mot tidspressen. En press som är en utmaning och som företag i hela världen just nu upplever. Enligt flera bedömare kommer det företag med den mest “Generation Y-vänliga” arbets- och IT-miljön dra det längsta strået i kampen om talangerna. Gå igenom punkterna nedan och hur ni svarar upp mot dem. 

 • Datorn och/eller telefonen bör vara moderna

Generation Y är praktiskt taget född på nätet, och använder den digitala tekniken dygnet runt. Att då komma till en arbetsplats där tekniken som stödjer deras levnadssätt saknas, är en klar konkurrensnackdel. Investera i ordentlig hårdvara, och var beredd att den kommer att sättas på ordentliga prov. 

 • Arbetet bör kunna utföras på andra ställen än kontoret

För arbetsgivaren gäller det att uppmuntra arbete på distans, resande fot och utanför det vanliga nio till fem-schemat. Det är viktigt för Generation Y, så att arbetet och privatlivet fungerar. Enligt en undersökning från PwC NextGen skulle 64 procent av 90-talisterna föredra att ibland arbeta hemifrån om de hade möjligheten. 66 procent av 90-talisterna vill ha möjligheten att tillfälligt flytta sina arbetstimmar. Som vi tidigare har konstaterat så är gränserna dem emellan alltmer flytande så du behöver inte vara rädd för att 90-talisten inte utför uppgiften som han eller hon har åtagit sig. Tvärtom – resultatet kommer att bli bättre. Med tanke på utrustningen så ställer detta krav. Information bör kunna sparas i molnet och vara tillgänglig i alla plattformar med internetuppkoppling.

 • Kommunikation och samarbete bör understödjas av IT

90-talisten vill kunna vara innovativ, kreativ och påverka. Minns punkterna om deras innovationskraft och idérikedom? En IT-miljö som enbart tillåter kommunikation uppifrån och ner kommer att stänga in genomsnittsmedlemmen i Generation Y och få honom eller henne att söka sig vidare. De söker sig inte till fasta arbetsplatser på samma sätt som tidigare generationer gjort, så då kräver det att företagen vet hur de behåller unga talanger. Nästan 60 procent av Generation Y säger upp sig inom tre år! 

Sammanfattning

Generation Y är krånglig och krävande, men kan samtidigt säkra er tillväxt och konkurrenskraft i flera decennier framåt.

För att erbjuda en 90-talist en miljö som han eller hon vill söka sig till och stanna länge i, bör du vara noga med återkoppling, utnyttja hans eller hennes innovationskraft och inte stänga in individen i oflexibla arbetstider och -miljöer. Som tur är tycker Generation Y att pengar inte är allt, så det gäller att hitta andra sätt att belöna.

Datorn och/eller telefonen bör vara moderna, arbetet bör kunna utföras på andra ställen än kontoret och kommunikation och samarbete bör understödjas av IT.

Vill du veta mer hur du med hjälp av IT kan öka din konkurrenskraft? Ladda ner vår rapport om hur andra företag gör och lär dig av best practices.

 Ladda ner din rapport här!

Topics: Personal

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen