Koneos blogg

7 trender för småföretagare 2018

Micael Corneliusson

photo-1483389127117-b6a2102724ae-635168-edited.jpeg

Vi har tittat i spåkulan och sammanställt några av de trender som vi tror kommer påverka småföretagare under 2018. Bland annat ser vi en ökad användning av molntjänster, AI och mer personlig marknadsföring. Se hela listan nedan.

[Småföretagare - ladda ner rapporten "Från frö-stadiet till mognad och exit"]

1. Molnet blir istället “microservices”

Många techbolag börjar gå ifrån ordet “moln” och istället använda “microservices”. Vi ser att fler småföretagare använder mindre och mer specifika IT-lösningar som passar just deras behov. Trenden går också mot att företag investerar mer och mer i hybridlösningar för att få ut det bästa ur både molntjänster och så kallad on-premise. 

2. Personifiering av marknadsföring

Det fungerar helt enkelt inte längre att vinna kunder på det traditionella sättet. Konsumenterna har förändrats, och även småföretagare börjar nu gå mot en allt mer segmenterad marknadsföring. Istället för pris kommer man förmedla värde för individen och för detta krävs det att bli mer personlig för att nå fram hela vägen.

3. Moderna verktyg gör personifierad marknadsföring möjlig

Teknologin möjliggör att erbjuda mer personlig marknadsföring, till exempel kommer verktyg som hjälper till att segmentera och skicka mer personliga mejl att användas i större grad. Dessa verktyg blir mer tillgängliga och enklare även för mindre företag att utnyttja.

4. Artificiell intelligens blir mer och mer vital för marknadsföring och analys

Experiment kring och med AI har pågått ett tag nu, och äntligen börjar vi närma oss ett stadie av implementation och utnyttjande. Detta medför att AI blir ett allt mer kritiskt verktyg för marknadsföring när fler och fler kan använda sig av information från AI.

Big data har varit på tapeten länge. Men det är inte förrän nu som AI kommit så pass långt att vi kan börja utnyttja all data. Fler småföretagare kommer att vända sig mot AI för att få konkurrensfördelar.

5. Bättre kundsupport med hjälp av ny teknik

Lägre kostnader och större tillgänglighet gör att teknik som analyserar och lyssnar av hur och vad en person säger när hen ringer in till kundservice kommer bli vanligare. Denna teknik hjälper kundtjänstmedarbetare att få direkt guidning för att leverera bästa möjliga support och service.

6. Arbetsplatsen förändras

Den fysiska arbetsplatsen som vi känner till den idag kommer att förändras. Många anställda - speciellt i de yngre generationerna - vill ofta jobba på distans. Fler företag drar sig till molnet för att deras anställda ska få den möjligheten, att kunna jobba oberoende av plats.

7. Policies mot sexuella trakasserier kommer bli hårdare

Sedan förra höstens Metoo-kampanj så går trenden mot att fler småföretagare applicerar strängare och bättre dokumenterade policies gällande sexuella trakasserier.

Vill du fördjupa dig i de utmaningar företagare tacklas med i olika faser? Ladda ner vår rapport "Från frö-stadiet till mognad och exit".

Ladda ner vår rapport!

Topics: IT, Digitalisering

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen