Koneos blogg

6 tydliga trender som kräver en bekymmersfri IT-miljö

Mia Åslander

6 trender som kräver en bekymmersfri IT-miljö

Ibland är det svårt att hålla sig ajour med trenderna kring IT och arbetsmiljön, särskilt om man som IT-chef vill grunda sina beslut på fakta. Därför har vi sammanställt det som vi tycker tydligast pekar på att valet av en bekymmersfri IT-miljö är nödvändigt.

 

1) Distansarbete blir "det nya vanliga"

Trenden kring distansarbete står sig fortfarande lika stark idag som för några år sedan, när fenomenet uppstod. Företag arrangerar "jobba hemma-dagar" och det är allt färre som höjer på ögonbrynet när en kollega hör av sig och säger att han eller hon jobbar på distans idag.

Global Workplace Analytics rapport visar att företagen i USA skulle kunna spara 11 000 US-dollar per person och år (drygt 100 000 svenska kronor), om de bara lät hälften av de anställda som faktiskt kan arbeta på distans göra det. Inte bara det, de anställda skulle årligen spara mellan två- och sjutusen US-dollar i transportkostnader (mellan drygt 19 000 - 67 000 svenska kronor).

Samma studie påpekar också att distansarbete gynnar miljön. Om bara hälften av dem som kan jobba hemifrån faktiskt gör det, om än bara halva veckan, så skulle det bli samma effekt om hela New Yorks arbetande befolkning skulle stanna hemma. Den ekonomiska besparingen för det amerikanska samhället skulle hamna på kring 700 miljarder US-dollar (6,7 biljoner svenska kronor)

Distansarbete gynnar verksamheten, medarbetaren och miljön, det är därför allt pekar på att trenden inte bara kommer att fortsätta, utan att explodera. För att det ska fungera rent tekniskt, behövs en bekymmersfri IT-miljö.

 

2) Licenserna behöver inte vara något huvudbry längre

Enligt BSA Global Software Survey 2016 är cirka 38 till 44 procent av mjukvaran som installeras på världens datorer inte korrekt licensierad (siffran för år 2015 var 39 procent, två år tidigare låg andelen på 43 procent).

Många av de 24 000 IT-cheferna som tillfrågades vet helt enkelt inte vilken och hur mycket mjukvara anställda installerar sina jobbdatorer. De tror att drygt 15 procent av de anställda laddar ner program och installerar dem utan att företaget får veta om det, men nästan dubbelt så många användare säger till BSA att de faktiskt gör det. Enligt samma IT-chefer är den största anledningen att hålla koll på mjukvara och licenser att undvika säkerhetshot. Varannan global IT-chef säger att deras största säkerhetshot är skadlig kod som finns i olicensierad mjukvara.

Även i bank-, försäkrings- och värdepappersrektorn, där det traditionellt utövas en mycket hårdare kontroll av den digitala miljön, finns en överraskande hög olicensierad programanvändning. Drygt 25 procent av mjukvaran där är olicensierad.

Lösningar finns dock - en modern IT-miljö, fri från bekymmer kring licensfrågor. Det är innebörden av att ta steget till molnet.

 

3) Företag kommer alltid utsättas för IT-attacker, men de blir säkrare

Ökar eller minskar antalet IT-attacker? Det är ganska svårt att få svar på frågan, men i en intervju med tidningen Computerworld avslöjade staden Los Angeles IT-chef att de IT-system som han ansvarar för varje månad utsätts för cirka 100 miljoner attacker. Även om man tar hänsyn till att LA är en av USA:s viktigaste lokala ekonomier, och därför särskilt intressant för cyberpirater som vill skada landet Amerika, så ger det en fingervisning om hur aktiva hackarna är än idag. Det finns dessutom tecken på att deras aktivitet ökar, och därför lägger IT-cheferna ner en avsevärd mängd tid på att upprätthålla IT-säkerheten för just sina företag.

Istället för att lägga dessa resurser på en kamp som alltid är reaktivt, och aldrig proaktivt, bör varje IT-chef fundera på vad en migrering kan innebära för just säkerheten.

 

4) Alla vill samarbeta!

Generation Y, som snart kommer vara majoriteten på arbetsplatserna, är väldigt förtjust i samarbete:

  • Samarbete främjar plattare strukturer, med mindre hierarki och uppmuntrar tvärfunktionellt arbete där grupperna spänner över organisatoriska silos.
  • Samarbete främjar dessutom flexibilitet och reaktionsförmåga, i synnerhet förmågan att reagera på förändring.
  • Till sist främjar det en känsla av prestation, rättvisa och kamratskap, vilket är en förutsättning för en högpresterande arbetsplats med motiverade medarbetare.

(Det finns även fler skäl, läs dem här!)

Därför går trenden allt starkare mot att skapa ett IT-landskap med gemensamma arbetsytor, chattar och andra plattformar för spontant meningsutbyte. Det är där IT-chefen kan skapa kännbar nytta för företaget och kollegorna!

 

5) Det är kostnadseffektivt att ta specialisthjälp

Outsourcing handlar inte bara om att frigöra interna resurser som kan sättas in för effektiv användning på annat håll. Det går att räkna hem också.

Nästan 90 procent av alla outsourcingavtal uppnår mer än 25 procent avkastning på investeringen (ROI). Besparingar och tillgång till kompetens är det som mest lockar företag att outsourca.

 

6) Kompetensutveckling kring IT och rätt rekrytering säkrar företagens framtid

Företagen bör möta den nya generationen – och utveckla de anställda som är mitt uppe i arbetslivet. Där kan IT vara en viktig pusselbit, dels för att fånga upp de unga, som har en helt annan IT-mognad och krav på infrastrukturen de vill jobba i. Och dels för att erbjuda kompetensutveckling åt de som är mitt uppe i arbetslivet med flera år eller decennier kvar till pensionsåldern.

 

Sammanfattning

Slår man ihop trenderna kring distansarbete som blir brett accepterat i samhället, och att licenserna inte behöver skapa oro hos IT-chefen, framträder en bild av ett mobilt företag som jobbar utspritt, men i en trygg IT-miljö. Det kräver samarbete, och när det uppstår problem så finns det specialisthjälp att anlita utan att det behöver innebära en finansiell förlust.

Vill du veta mer vilka trender som gäller och vad som är sanning redan idag? Ladda ner 8 digitala sanningar!

Ladda ner din guide här!

Topics: Tillväxt, Säkerhet

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen