Koneos blogg

5 anledningar till varför VD:n ska satsa på expansion

Micael Corneliusson

5-anledningar-888792-edited.png

Att vara rastlös är ett typiskt karaktärsdrag för entreprenörer. När ett småföretag rullar på, är tillväxt och expansion nästa spännande utmaning. Och inte enbart spännande - en expansion kan ge större varumärkeskännedom, resultera i att kunderna får ett bredare produkt- och tjänsteutbud, skapa "skalfördelar" samt ge de anställda en större mening att gå till jobbet varje dag. Men det finns fler skäl, och dessa kan räknas hem i kronor och ören!

LFör att komma igång, måste entreprenören uppdatera sina kalkylblad, fundera på en marknadsplan och skapa en strategi för hur expansionen ska genomföras. Det gäller att noga väga riskerna och utmaningarna som följer med tillväxten. Men kanske behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Ibland räcker det att omvärldsbevaka och undersöka hur företag som expanderat i samma bransch gjorde. Men för den som fortfarande tvivlar kommer här fem skäl till att ta sitt företag till nästa nivå. Jag hittade dem på en kanadensisk blogg, och tycker att de sammanfattar anledningarna väldigt väl:

Anledningar till expansion - att få en konkurrensfördel

1. Skapa ekonomisk trygghet för familjen och/eller din närmaste omgivning

Många småföretag är familjeföretag, och det faller sig naturligt att familjemedlemmarna blir engagerade i verksamheten. Familjer brukar ha en tendens att växa, och då krävs det att det finns tillräckligt att göra för systern, sonen eller kusinen. Även andra familjer kan bli beroende av inkomsterna från jobbet i småföretaget. Tillväxt av ett småföretag, särskilt i ett litet samhälle, kan ses som ekonomisk samhällsutveckling.

2. Bygga värde genom att erövra en marknadsnisch

Att ta sig till nästa nivå kan ge ett företag just den fördelen som det behöver för att vara ledande inom en nisch. Företaget kan erövra nya geografiska marknader, förvärva fler kunder eller tillhandahålla en helt ny servicenivå till befintliga kunder (kanske en tjänst de har bett om). Att expandera ett varumärke ger företaget ett nytt värde och högre kvalitet till kunderna. Båda delar är viktiga för att skapa goodwill på marknaden.

3. Attrahera och behålla duktiga medarbetare

Medarbetarna är företagets största tillgång, och utmaningarna som medföljer i vardagen hos ett expanderande företag ger dem möjlighet att utvecklas och inspireras. Företag som tar sig till nästa nivå är aldrig tråkiga att jobba på. Inte minst krävs det att personalen förvärvar ny kunskap - både något som yngre anställda söker och den globala ekonomin kräver. Här kan IT spela en viktig roll, som vi tidigare har konstaterat.

4. Få mer ekonomiskt stöd från långivare

Att ta hem en affär med en större kund kan ge ett företag den knuffen som det behöver för att andra kunder också tackar ja till er. När företaget kan krydda sin meritlista med välkända varumärken kommer dess finansiärer att ta det på större allvar och ge det mer uppmärksamhet. Att vara större betyder mer närvaro och pondus på marknaden.

5. Uppnå skalfördelar

Skalfördelar eller stordriftsfördelar innebär att ett företags marginalkostnad minskar ju fler varor som produceras eller tjänster som levereras. Administrationskostnader kan fördelas bredare, exempelvis på utrustning, försäkringar och bankavgifter
. Dessa skalfördelar bidrar till att mer pengar blir över till affärsutveckling, marknadsföring, annonsering, utbildning av personal och investeringar i ny teknik. I slutändan ökar produktiviteten per medarbetare.

Sammanfattning

Oavsett varför en företagare väljer att expandera, exempelvis för att säkra familjeförsörjningen, utveckla och behålla medarbetarna eller för att få en bättre närvaro på marknaden, så finns det goda anledningar till att göra det.

Självklart spelar teknik som IT en stor roll för att bereda grunden för själva expansionen. Ladda ner vår guide och läs hur det rent konkret kan gå till.

L 

Topics: expansion

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen