Koneos blogg

10 tips på hur IT-miljön kan glädja CFO:n

Mia Åslander

10 tips på hur IT-miljön kan glädja CFO:n

Ekonomichefen, eller om vi väljer engelska titeln Chief Financial Officer (CFO), är på grund av sitt ansvar för företagets finanser per definition en väldigt kritisk person när det gäller utgifter och nyinvesteringar. Men visste du att du med hjälp av er IT-miljö kan få honom eller henne på din sida?

Tidningen Civilekonomen skriver att rollen som CFO går ut på att se till att företaget gör rätt och följer lagen, särskilt med hänsyn till redovisningslagen och skattelagstiftningen, men också ansvaret gentemot ägarna. I mångt och mycket krävs det att ekonomichefen har ordning på saker och ting för att kunna göra sitt jobb.

Att jobba som CFO handlar mer konkret om att ha koll på att företaget går som man tänkt sig och att det håller budget. Ekonomichefen är ytterst ansvarig för bokföringen och att bolaget håller sig inom de ekonomiska ramarna. Personalansvar brukar ingå i rollen som chef för ekonomiavdelningen.

Ekonomichefer själva berätta att de ofta hamnar i ett slags ”polisroll” och nog finns det nidbilder av ekonomichefen som likt en hök vakar över företagets skattkista. Men proaktiva ekonomichefer säger aldrig blankt säger nej till varje ny utgift, speciellt inte om du med rätt argument ser till att få ekonomichefens gehör. Ibland, på mindre företag, är den en och samma person som både är IT-ansvarig och ekonomichef, och om du är en av dessa personer ber vi dig att läsa nedan tips med ekonomichefens ögon!


1) Videokonferenser, chatt, ha tillgång till samarbetsplattformar utan egen server och klienter

Med modern IT effektiviseras samarbetet i hela företaget. Verksamheten kan skapa smidiga samarbetsformer med snabba, konkreta avstämningar som varken kräver mycket förberedelse eller stora resurser. Detta åstadkoms dessutom utan att behöva investera i dyr hårdvara.

2) Ingen egen mejlserver

Flexibel IT går ut på att skala bort onödiga investeringar. Enkla, konkreta exempel på dessa är investeringar i servrar. Kanske är en mejlserver inte den dyraste investeringen som IT-miljön kräver men enligt devisen "många bäckar små" kan det vara bra att påvisa att denna utgiftspost kan strykas när man exempelvis flyttar till molnet.


3) Sänkta löpande driftskostnader

Hand i hand med att ta hand om fysiska servrar ingår driftskostnader. Det är till exempel när en IT-tekniker behöver åka ut på uppdrag och kolla att temperaturen i serverhallen är som den ska eller om det behövs en säkerhetsuppdatering. När företaget inte har några egna servrar längre faller denna post bort.

4) Låga ingångskostnader, fast månadskostnad

Att underhålla egna servrar innebär också en stor initialkostnad när de behöver införskaffas. Istället kan ekonomiavdelningen glädjas över att dessa sänks drastiskt (eller till och med försvinner). Månadshyran för serverhallen faller dessutom bort.

5) Minskade resekostnader

Ekonomichefer brukar ofta svära över alltför höga reseräkningar, något som kan belasta budgeten. Med modern, flexibel IT, som möjliggör möten på distans och videokonferenser kommer det bli mindre svordomar på ekonomiavdelningen.

6) Skalbarhet, smidigt att lägga till och ta bort användare

En IT-miljö i molnet är väldigt skalbar, både när det gäller att öka antalet användare och att minska den. Det krävs bara några klick och ingen extern expertkunskap för att genomföra dessa ändringar.

7) Inga dyra licenser

I och med den heltäckande månadskostnaden för IT-miljön faller frågor kring licenskostnader nästan komplett bort. Företaget kan dessutom se till att alltid ha den senaste versionen av ett program utan att en fysisk nyinstallation eller uppgradering behövs. Dessutom betalar företaget för de licenser det har rätt till, inga gråzoner uppstår.

Redan för fyra år sedan skrevs artiklar om att dagens CFO står inför många nya utmaningar. Tre av dem listar vi nedan och hur modern IT kan hjälpa till att lösa dem.

8) Attrahera rätt kompetens

Det är svårt att hitta nya, kompetenta medarbetare. Ekonomichefen har säkert pratat med många intressanta kandidater till jobbet som ekonomiassistent eller liknande, men fått återbud på grund av olika skäl. I och med modern IT ökar arbetsplatsen sin attraktionskraft, speciellt om den tack vare verktygen kan erbjuda flexibla arbetssätt. Något som till exempel 90-talisterna välkomnar.

9) Tidsvinster

Ekonomichefen tillbringar mycket tid med att arbeta operativt. Och här kan det smidigare IT-landskapet direkt hjälpa till. Ekonomichefen får tack vare IT mer gjort och det på kortare tid!

10) Ökat informationsutbyte

"Med kontakter världen över och kollegor i andra regioner kan ett ökat informationsutbyte ge nya insikter, perspektiv och lösningar på ekonomichefens och verksamhetens utmaningar", skriver IDG.se. Och vilken teknik blir bäst på att främja detta utbyte, om inte IT?

Sammanfattning

Sänkta kostnader i flera dimensioner, "compliance" när det gäller licenserna och en attraktiv arbetsmiljö för ny kompetens. Det finns många argument att övertyga ekonomichefen, oavsett om det är du som har denna uppgift eller måste övertyga din kollega i ett möte.

Vill du förresten veta hur andra företag vässar sin konkurrenskraft med hjälp av IT? Ladda ner vår rapport!

Ladda ner din rapport här!

Topics: IT

Om Koneo

Koneo är IT-leverantören som vill att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv. Vi ser de mänskliga behoven bakom produkten och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de anställda få hitta sin egen balans däremellan.

Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för våra kunder. För att vi ska utvecklas och växa tillsammans. Koneo grundades 2002 och finns idag från Luleå i norr till Jönköping i söder.

Prenumerera på vår blogg

Senast på bloggen